پایگاه خبری پزشکان و قانون | پالنا
انجمن علمی پزشکان عمومی می تواند به عنوان یک الگوی اجتماعی و کاری در جامعه شناخته شود
 وی ادامه داد: «اهمیت انجمن علمی پزشکان عمومی نیز در همین است و زمانی اعضا می توانند موثر باشند که در کنار هم قرار گیرند و در مورد مسائل مختلف همفکری کنند، اما اینکه در چه زمینه هایی فکر کنند، چطور فکر کنند و به اجماع برسند، مساله بعدی است که شاید اهمیت کار در همین است.» 

دکتر الهامی تصریح کرد: «اعضای انجمن علمی پزشکان عمومی به جای اینکه نگاهشان به این باشد که دیگران، حاکمیت یا مثلا شرکت های بیمه برای آنها کاری می کنند، باید این باشد که خود را توانمند و قوی کنند. به این معنا که سطح علمی و حرفه ای گری خود را بالا ببرند. کمااینکه آنها یک قشر موثر هستند و می توانند در جامعه یک الگوی کاری و اجتماعی باشند. لذا اگر روی داشته ها کار کرده و امید خود را از سایر ارگان ها قطع کنند، خیلی بیشتر می توانند موفق باشند. در واقع انجمن پزشکان عمومی باید بگوید که من پتانسیل دارم تا به افرادی که از لحاظ حکومتی در رده بالاتری هستند، کمک کنیم.» 

وی در پایان خاطرنشان کرد: «انجمن پزشکان عمومی نه تنها نباید یک بار بر روی دوش دیگران باشد، بلکه حتی باید باری را از روی دوش آنها بردارد.» 

پایان پیام/

لینک کوتاه:

https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/cdqd