پایگاه خبری پزشکان و قانون | پالنا
انتخابات انجمن علمی پزشکان عمومی کشور، تعیین سرنوشت شغلی مستقیم ماست
 وی با تاکیدبر اینکه هر چه انجمن قوی تر و پویاتر شود، نتیجه و مواهب آن به نظام سلامت و بالاخص به خود جامعه پزشکان عمومی برمی گردد، تصریح کرد: «برگزاری انتخابات انجمن علمی پزشکان عمومی کشور به نوعی سرنوشت شغلی مستقیم ماست. درست است که انجمن پزشکان عمومی عنوان علمی دارد، اما همه ما می دانیم که اگر نقش صنفی آن کمتر از نقش علمی نباشد، بیشتر هم نیست.» 

دکتر دوزنده نرگسی خاطرنشان کرد: «بسیار مهم است که همه ما در انتخابات شرکت و توانمندترین و کارآمدترین انسان ها را انتخاب کنیم. به نظر من مهمترین شاخصه برای انتخاب کاندیداها، نگاه به گذشته آنهاست. اینکه در حال حاضر چه عناوینی دارند، مهم نیست، بلکه باید ببینیم که در جایگاه های صنفی قبلی خود، چطور با همکاران تعامل کردند و رزومه صنفی آنها چه بوده است. به نظر من همکاران برای انتخاب درست باید بیشتر به این آیتم ها دقت کنند.» 

پایان پیام/

لینک کوتاه:

https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/82rw