پایگاه خبری پزشکان و قانون | پالنا
برخی قضات پزشکان را به زندان محکوم می‌کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، ایرج خسرونیا در مورد تخلفات پزشکان اظهارداشت: افرادی که نسبت به تخلفات احتمالی پزشکان معترض باشند و یا احتمال قصور در این زمینه دارند، می توانند از ۳ طریق اقدام کنند.

خسرونیا ادامه داد:‌ دادگاه جرائم پزشکی، دادگاه‌های معمولی و پزشکی قانونی و نظام پزشکی سه مرجع رسیدگی به این تخلفات هستند و این در حالی بوده که تخلفات سایر صنوف تنها در یک دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: اکثر کسانی که نسبت به این موضوع شکایت دارند از چند کانال همچون نظام پزشکی و دادگاه‌های معمولی مراجعه می‌کنند  و کار به صورت موازی پیش می‌رود. سازمان نظام پزشکی در چگونگی اخلاق و رفتار پزشکان بررسی به عمل آورده و دادگاه‌های معمولی درصد دیه و ... را ارائه می‌کنند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند احکامی همچون صدور زندان و یا پرداخت دیه را داشته باشد ولی موضوعاتی همچون محرومیت دائم یا موقت از فعالیت و توبیخ با درج در پرونده از جمله احکامی است که سازمان نظام پزشکی برای پزشکان متخلف صادر می‌کند.

خسرونیا اضافه کرد: توصیه رئیس قوه قضائیه تبدیل مجازات زندان پزشکان به احکام دیگر است ولی برخی از قضات آن را اجرا نمی‌کنند و در حال حاضر پزشکانی داریم که بر اساس دستور برخی از قضات و دادستان‌ها در زندان هستند.

به گزارش فارس وی در پایان گفت: درحال حاضر ۹۰ درصد قضات دستور و توصیه رئیس قوه قضائیه را رعایت کرده و حکم زندان را به احکام دیگر تبدیل می‌کنند و سایر قضات به دلایلی این اقدام را انجام نمی‌دهند.

پایان پیام/

لینک کوتاه:

https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/T3PU