واکسیناسیون کرونا، آینه تمام‌نمای مدیریت فعلی
نشانه‌های ظهور یک فاجعه بزرگ نه تنها در ایران بلکه در کل جهان پیدا شد، اما باز مدیران از روش‌های اشتباه خود دست نکشیدند و شروع به برخورد امنیتی با پخش خبرها نمودند، قرنطینه کردن را کاری عبث اعلان کردند در حالیکه خودشان به سرعت خود را قرنطینه کردند و وعده شنبه‌ای را دادند که هنوز نرسیده است!!

کرونا را بیماری ساده ای اعلام کردند و مردم را به روشهای سحر و جادویی مقابله با بیماری دعوت نمودند!!
  کرور کرور مردم بیدفاع مبتلا شدند و هزاران هزار بیمار فوت شد اما مسیولان اینبار در آمار دست بردند و با بیرون دادن آمارهای ساختگی به خیال خود سعی کردند از ایجاد وحشت و استرس جلوگیری کنند اما این روششان نیز نتیجه عکس داد، بی اعتمادی به گفته هایشان بیشتر شد و بیماری شیوع بیشتری یافت!
مسئولان عقب ننشستند و اینبار گناه را به گردن مردم انداختند و دلیل گسترش را عدم رعایت توسط مردم اعلام کردند!!
  پس از دو سه ماه که خیز اول پایان یافت و مراجعین کم شد، اینبار شروع به تعریف از خود نمودند که ما چنین و چنانیم و از خارج به ما زنگ میزنند و التماس میکنند که بگوییم چه کردیم!!!

و صد البته که همه گفتند شما کاری نکردید، این کادر درمان بود که کشته داد و این اتمام خیز اول بود که فرآیند طبیعی یک پاندمی یا اپیدمی ویروسی ست ، متاسفانه خیز دوم  و سوم  نیز آمد، آنقدر خیز داشتیم که در این مورد در جهان اول شدیم! و مسئولان همچنان با لفاظی و دروغ سعی در فرافکنی داشتند!
خیزهای متعدد کرونا و ضعف تمام حیله هایی که در جعبه شعبده بازی خود داشتند از یکسو و سرعت سریع جهان در یافتن درمانها و بالاخره واکسن از سوی دیگر بالاخره مسئولان را متقاعد کرد که برخوردهای سیاسی شان چاره ساز نیست و باید در برابر علم کاملا سر تعظیم فرود آورند، اما...
اما ترک عادت موجب مرض است.

 سیستمی که همیشه مدعی اقتدار است نباید در برابر ویروسی به این کوچکی کم بیاورد پس براحتی گاهی هم گول شیادان را خوردند، مستعان ویروس یاب، و طب من در آوردی اسلامی ! اما ویروس رحمی ندارد ، میکشد چه مردم را و چه کادر درمان را.

آنگونه که از ابتدا متخصصین و کادر درمان انتظار میکشید ، دانشمندان در غرب وشرق عالم شروع به ساختن واکسن نمودند و پس از تایید های سریع، واکسنها به تولید انبوه رسیدند ، اینبار نیز مدیران مقتدر! دستور به ساخت واکسن دادند آنهم با  روشهای قدیمی!  که صد البته هنوز در مراحل اولیه بررسی های کارشناسی خود هستن. و بر خلاف وعده های مدیران معلوم نیست همین واکسنهای مدل قدیمی چه زمانی به تولید خواهند رسید!  
از سویی در حالیکه بیشتر مردم کشورهای دوست و دشمن در حال واکسینه شدن هستند، هنوز حتی  اکثریت  قاطع کادر درمان کشور علیرغم وارد کردن واکسن از کشورهای دوست (آنهم واکسنهایی که هنوز مورد تایید WHOنیستند!، )  واکسینه نشده اند ، چه رسد به  باقی مردم!

 و اینجاست که یک فاجعه مدیریتی  دیگر رونمایی میشود،  در حالیکه شاید بیش از  شست الی هفتاد درصد کادر درمان  واکسینه نشده اند، مقادیر زیادی از واکسن های وارداتی تا بحال برای افراد غیر الویت دار مصرف شده و یا سر از بازار سیاه در می آورد!
دولت مقتدر اوج ناتوانی خود را در این امر نشان داد و کما فی سابق به وعده های دروغین خود عمل نکرد!
ضابطه کما فی سابق در برابر رابطه عقب نشست و الویت بندی ها، که زحمت زیادی نیز برای تدوینش کشیده شده بود به دست فراموشی سپرده شد، پاکبانان در برخی شهر ها زودتر از کادر درمان جلوی دوربین خبرنگاران واکسینه شدند و وابستگان اعضای برخی ارگانها در خفا!
مدیران باز شگرد دیگری اندیشه کردند و آن دستبردن در آمار واکسنهای وارداتی بود ولی حیف که همه میدانند چند عدد واکسن وارد شده و کادر درمان چند نفرند..

امروز که از پایان سال ۹۹ پنج روز میگذرد بسیاری از کادر درمان چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی، واکسینه نشده اند و این واقعیتی انکار ناپذیر است.

دولت ناتوان از عمل به پروتکلهاییست که خود تهیه و اعلام نموده است. و قطعا داستان اشتباهات و ضعفهای مدیریتی ادامه دارد.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه