توضیحاتی در خصوص اولویت های تزریق واکسن کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پیرو درج اولویت های تزریق واکسن کرونا و سئوالات مطرح شده توسط همکاران توضیحات زیر ارائه می شود:

1_ تمام موارد درج شده در اطلاعیه سازمان براساس سند ملی واکسیناسیون کشوری و دستورالعمل های وزارت بهداشت بوده و صرفا همکاران پروانه دار سازمان که در فهریت سند ملی نبوده اند به این اولویت ها اضافه شده اند.

2_ رشته های خط اول و پرخطر در تماس با بیماران نظیر متخصصان بیهوشی، طب اورژانس، زنان و زایمان و ... با توجه به پروتکل های کشوری جزو بخش درمان بیمارستانی دیده شده اند و الویت آن ها قبل ازکادر درمان غیربیمارستانی بوده است و به این خاطر در تخصص های ذکر شده سازمان نظام پزشکی درج نشده بود اما این همکاران هم در صورت عدم دریافت واکسن در بخش دولتی جزو اولویت های اصلی تزریق خواهند بود.

3_ درمورد برخی رشته های تخصصی هیچ اشاره ای در پروتکل ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت نشده بود ولی سازمان نظام پزشکی برای پوشش کلیه همکاران به تمامی پروانه داران عضو سازمان فارغ از رشته پیامک ارسال کرده است و خیلی از متخصصان بطور مثال رشته های پوست و روانپزشکی و گوش و حلق و بینی و ... دارای پروانه مطب هم در صورتی که در بخش های دیگر واکسن دریافت نکرده باشند در فهرست تزریق واکسن جای دارند.

4 _ مهمترین نکته این است که کلیه همکاران بدانند که براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا در طی دو هفته کلیه همکاران دارای پروانه مطب ثبت نام کرده واکسینه بشوند و در واقع اولویت ها صرفا یکی دو روز ممکن است تفاوت بین زمان تزریق ایجاد کند و همکاران محترم نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند.

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه