آژانس دارویی اروپا ارتباط عارضه لختگی خون با یک واکسن آمریکایی را تایید کرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، آژانس دارویی اروپا اعلام کرد: احتمال ارتباط میان تزریق واکسن تک دوز جانسون اند جانسون و بروز موارد نادری از لختگی خون وجود دارد اما با این وجود فوائد تزریق واکسن بر خطرات آن ارجحیت دارد.

کمیته ایمنی آژانس دارویی اروپا اعلام کرد: بروز لختگی خون شدید باید به عنوان یکی از عوارض نادر واکسن کروناویروس جانسون اند جانسون شناخته شود.

آژانس دارویی اروپا پرونده هشت دریافت کننده واکسن جانسون اند جانسون در ایالات متحده را که دچار لختگی خون و کاهش سطح پلاکت شده بودند مورد بررسی قرار داد. یکی از این بیماران به دلیل لختگی خون جان خود را از دست داده است.

مواردی از لختگی خون در اتحادیه اروپا گزارش نشده است. این واکسن در ماه مارس در اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گرفت اما به طور گسترده توزیع نشده است.

به گزارش ایسنا تمامی موارد نادر لختگی خون در افراد کمتر از ۶۰ سال و در سه هفته نخست واکسیناسیون مشاهده شده است. همچنین اکثریت آنان زن و میانگین سنی آنان ۳۳ سال بوده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه