هزینه پرداخت شده از سوی سازمان بیمه سلامت برای بیماران مبتلا به کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی به هزینه های پرداختی این سازمان برای بیماران مبتلا به کرونا اشاره کرد و افزود: از اول بهمن 99 تا 18 اردیبهشت 1400 تعداد کل پرونده بیماران مبتلا به کرونا 305 هزارو 576 مورد  بوده است، از بیش از دو هزار میلیارد تومان بابت هزینه پرونده‌ها بیش از هزارو 400 میلیارد تومان از سوی این سازمان پرداخت شده است به طوری که میانگین هزینه قابل پرداخت از سوی سازمان تقریبا چهارمیلیون و 600 هزار تومان بوده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از مبلغ پرداخت شده از سوی سازمان 41 درصد برای هتلینگ، 25 درصد برای دارو ، 10 درصد برای ویزیت و 7 درصد برای آزمایش هزینه شده است.

وی به هزینه بستری بیماران مبتلا به کرونا به تفکیک صندوق ها اشاره کرد و افزود: صندوق روستائیان پانصد میلیارد تومان، صندوق کارکنان دولت سیصد و 70 میلیارد تومان، صندوق ایرانیان دویست و 50 میلیارد تومان و سایر اقشار سیصد و 10 میلیارد تومان هزینه شده است.

رضایی گفت: همچنین برای بیماران مبتلا به کرونا در نظام ارجاع سطح یک شصت و هفت میلیارد تومان، اتباع حدود 11 میلیارد تومان، زندانیان و مجهول الهویه نیز حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در پایان اضافه کرد: در مجموع سازمان تاکنون برای هتلینگ بیماران مبتلا به کرونا نزدیک به ششصد میلیارد تومان، داروی مصرفی سیصدو 70 میلیارد تومان، ویزیت یکصدو 50 میلیارد تومان و آزمایش یکصد و 10 میلیارد میلیارد تومان هزینه کرده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه