آخرین اطلاعات مبتنی بر شواهد واریانت های جهش یافته کووید ۱۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، افزایش واریانت های نگران کننده ضرورت و فوریت مداخلات مهمی مانند واکسیناسیون سریع و استمرار رعایت دستورالعملهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را تا رفع کامل این دغدغه جهانی یادآور میشود. این گزاره برگ برآن است آخرین یافته های مبتنی بر شواهد موجود درباره این واریانت ها را در اختیار درمانگران، کادر بهداشتی درمانی، سیاستگذاران و عموم مردم قرار دهد.
 
 این گزاره برگ مبتنی بر تشریح انواع واریانتها و ویژگی های آنها، نقشه پراکندگی آن  و بررسی اثربخشی واکسن های مختلف بر واریانتها، منتشر شده است.
 
این گزاره برگ در فایل پیوست قابل دسترسی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه