چرا پیراپزشکان از امتیاز فعالیت در بخش کرونا بهره‌مند نمی‌شوند؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدعلی محسنی بندپی در مورد انتقاد تعدادی از پرستاران فعال در بخش کرونایی بیمارستان‌های وابسته به نیروهای مسلح و پیراپزشکان از عدم بهره‌مندی آنها از 20 امتیاز ارتباط مستقیم با بیماران کرونایی که قرار است در آزمون استخدام پرستاری لحاظ شود گفت: در مورد نحوه لحاظ این امتیاز بحث‌های جدی صورت گرفته است و در پی آن تعداد زیادی از پرستاران اقدام به گرفتن گواهی از جاهای مختلفی کرده‌اند که در آن قید شده که آنها با بیماران کرونایی ارتباط مستقیم دارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: وزارت بهداشت برای اعمال این امتیاز یک شاخصی دارد که بر اساس آن، تنها افرادی که به طور مستقیم با بیماران کرونایی ارتباط مستقیم دارند می‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند و از این طریق پرستارانی که در بخش کرونایی فعالیت دارند را از پرستارانی که ادعا می‌کنند با بیماران کرونایی در ارتباط هستند جدا می‌کند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون تعدادی از پرستاران شاید در یک بیمارستان که بیماران کرونایی را پذیرش می‌کند، فعالیت داشته باشند، اما در بخش‌هایی که ایزوله شده‌اند و به هیچ وجه بیماران کرونایی به آنها وارد نمی‌شوند، فعالیت کنند، یک پرستاری که در بخش نوزادان فعالیت دارد نمی‌تواند همچون پرستاری که باید به طور دائم از گان، دستکش، ماسک و شیلد استفاده کند و به بیماران کرونایی خدمات ارائه دهد از این امتیاز بهره‌مند شود.

محسنی بندپی در خصوص دلیل عدم بهره‌مندی پیراپزشکان از این امتیاز گفت: پیراپزشکان زمانی که بیماران کرونایی شرایط پایداری پیدا کرده و تا حدودی بهبود یافته‌اند با آنها ارتباط پیدا می‌کنند، ضمن اینکه برخی از آنها ممکن است تنها نمونه‌های آزمایشگاهی این بیماران را دریافت کنند و با آنها ارتباط مستقیم نداشته باشند، بنابراین به وزارت بهداشت این اختیار داده شده که بر اساس عدالتی که در نظر می‌گیرد این امتیاز را لحاظ کند و قطعا مسئولان این وزارتخانه به دنبال ایجاد تبعیض نیستند و اصل این است که عدالتی برقرار شود تا حق افرادی که در بخش کرونایی فعالیت کرده‌اند از بین نرود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با دلیل عدم بهره‌مندی پرستاران فعال در بیمارستان‌های وابسته به نیروهای مسلح از این امتیاز گفت: بنده معتقدم در این زمینه نباید تفاوتی بین پرستاران قائل شد و فرقی نمی‌کند که بیماران کرونایی در چه نوع بیمارستانی بستری شوند و قطعا باید تمام پرستاران فعال در بخش کرونایی چه در بیمارستان‌های وابسته به نیروهای مسلح و چه بخش خصوصی بتوانند از این امتیاز بهره‌مند شوند، چرا که در این زمینه ارتباط مستقیم با این بیماران ملاک قرار می‌گیرد و نحوه ارائه خدمت به آنها مهم است و نوع بیمارستان نباید ملاک لحاظ این امتیاز قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان اضافه کرد: اگر پرستاران در این زمینه با مشکلی مواجه شده‌اند می‌توانند موارد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس منعکس کنند که به طور قطع شکایات آنها را پیگیری خواهیم کرد.

پایان پیام/

3 نظر

مطالب مشابه