توزیع پیام آوران بهداشت در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امید فتحی زاده گفت: در سال جاری ۳۶۸ پزشک عمومی و ۱۰۸ دندان پزشک عمومی به صورت اعزام مستقیم و ۳۸۳ پزشک عمومی و ۱۶۲ دندان پزشک عمومی از طریق توزیع ادواری به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور معرفی شده اند.

وی افزود: افزایش دسترسی عادلانه به خدمات درمانی مرتبط با بیماری کرونا و رفع کمبود کادردرمان از اهداف اصلی توزیع نیرو در کشور است، امروزه اعزام غیر متمرکز فارغ التحصیلان پرستاری و پیراپزشکی به سراسر کشور انجام می شود و پیام آوران بهداشت مشمول خدمت نظام وظیفه نیز در مناطق مورد نیاز کشور توزیع می شوند.

رئیس اداره طرح وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۱۹۵۷ نفر دارای دکترای داروسازی ، ۸ و هزار و ۳۵۴ کارشناس ماما، ۸ هزار و‌۸۱۰ کارشناس علوم آزمایشگاهی، ۵ هزار و ۷۳۵ پزشک عمومی و ۵ هزار و ۳۲۷ کارشناس هوشبری از طریق مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور معرفی شده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان فتحی زاده در پایان اضافه کرد: در سال جاری ۶۷ پزشک عمومی، ۱۰دندان پزشک، ۳ پزشک متخصص و ۱۲۲ کارشناس پرستاری از طریق طرح پیام آوران بهداشت به دانشگاه های مختلف کشور معرفی شده اند.

پایان پیام/

مطالب مشابه