برای انتخاب نحوه درمان بیماران کرونایی شناسایی نوع ویروس ضرورت ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا ناجی افزایش ظرفیت آزمایشگاهی با هدف بررسی و شناسایی واریانت "گونه های" جدید کرونا را ضروری دانست و گفت: این پایش ها باید به سرعت، موثر و مناسب انجام شود چرا که اطلاعات و داده های این بررسی ها کمک قابل توجهی به سیاست گذاران برای اتخاذ روش های پیشگیرانه خواهد کرد.

وی افزود: تفاوتی بین نحوه درمان کرونای کلاسیک با انواع جهش یافته آن وجود ندارد، واریانت های مختلف می توانند خصوصیات و رفتارهای مختص به خود را داشته باشند، تاکنون واریانت‌های متفاوتی از کووید-۱۹ مشاهده شده، ممکن است بین گونه های مختلف کرونا  جهش‌های مشترکی وجود داشته باشد اما هرکدام از واریانت‌ها تغییرات مخصوص به خود را دارند.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اهمیت شناسایی واریانت های مختلف کووید را مورد توجه قرار داد و گفت: این موضوع که بدانیم  چه نوع گونه ی ژنتیکی درحال چرخش است، درنحوه مداخلات پیشگیرانه و تعریف پروتکل های درمانی به میزان قابل توجهی اثرگذار خواهد داشت، شناسایی این موضوع که چه نوعی از ویروس در کشور درحال چرخش  است وظیفه ای ملی و حاکمیتی است.

ناجی با بیان اینکه کیت‌های آزمایشگاهی قادرند دو هدف ژنی مختلف را همزمان در نواحی مختلف مورد شناسایی قرار ‌دهد به متداول ترین روش شناسایی جهش های ویروسی اشاره کرد و ادامه داد: سکانس کردن ترادف ژنومیک در سه مرکز پاستور، آزمایشگاه ملی آنفولانزا و مرکز ژنتیک دانشگاه توانبخشی در حال بررسی و آزمایش است.

وی افزایش ظرفیت آزمایشگاهی با هدف بررسی و شناسایی واریانت های جدید کرونا را ضروری ذکر کرد و افزود: این پایش ها باید به سرعت، موثر و مناسب انجام شود چرا که اطلاعات و داده های این بررسی ها کمک قابل توجهی به سیاست گذاران برای اتخاذ روش های پیشگیرانه و مقابله با این ویروس خواهد کرد.

به گزارش ایرنا رییس مرکز ویروس شناسی علوم پزشکی شهیدبهشتی در پایان به موج چهارم کرونا اشاره کرد و گفت: واریانت انگلیسی ویروس غالبی بود که در موج چهارم در گردش بود اگر چنانچه این گونه ی جهش یافته به موقع شناسایی می شد قطعا با اعمال محدودیت های سخت گیرانه تر و قرنطینه با خسارات کمتری از این پیک خارج می شدیم، در حال حاضر واریانت هندی و آفریقای جنوبی دردنیا در حال چرخش است، باید ردیابی و گستردگی چرخش کرونای هندی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم چرا که این داده ها می تواند در روند شکل گیری دقیق پیک و اوج بیماری کمک کننده باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه