ارتقاء سلامت مرغ و فرآورده های حاصل از آن
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدحسین عزیزی گفت: گوشت مرغ به عنوان یکی از مهمترین و متنوع ترین منابع پروتئین مورد توجه افراد جامعه است و اهمیت مصرف گوشت مرغ، ارتقا سلامت و کیفیت آن بسیار از دیدگاه بهداشتی، تغذیه ای و اقتصادی برای مراجع ناظر، تولید کنندگان و نهایتا مصرف کنندگان مورد توجه است.

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: مصرف مرغ اغلب توسط قطعه بندی ها و بصورت بسته بندی تولید و عرضه می شود، در مصارف صنعتی و در کارخانه های فرآورده های گوشتی نیز از مرغ به عنوان ماده اولیه مصرفی در انواع فرآورده ها مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین حفظ و ارتقای سلامت بهداشتی محصول و رعایت ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی مراجع ناظر مربوطه در کلیه مراحل تولید تا عرضه، ضامن سلامت مصرف کنندگان این گروه از محصولات غذایی است.

وی تصریح کرد: از نظر ایمنی و بهداشت این فرآورده بصورت خام مرغ های تولیدی با توجه به دستورالعمل ابلاغی مربوط به ارتقا سلامت مرغ و با توجه به درجه بندی های مختلف که موارد اساسی در سلامت آن لحاظ شده است، از منظر بهداشتی مصرف گوشت مرغ با چربی کمتر و پروتئین بالاتر به لحاظ سلامت مصرف مورد توجه سازمان غذا و دارو است، توسعه عرضه مرغ که دارای چربی کمتری باشد می تواند در ارتقاء و سلامتی افراد بسیار موثر باشد.

به گزارش ایسنا عزیزی در پایان گفت: تولید کنندگان این عرصه، ملزم به رعایت حدود مجاز مندرج در ضوابط ملی هم برای گوشت مرغ بصورت خام و هم در محصولات فرآوری شده هستند. در این فراورده ها رعایت تمامی ویژگیهای فرآورده نهایی با توجه به نمونه برداری های ادواری از محصولات تولیدی در کارخانه های مذکور و همچنین توسط ناظرین بهداشتی از سطح عرضه، مرتبا کنترل و پایش شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه