قصد ما افزایش ظرفیت دستیاری در رشته‌های مورد نیاز کشور بود اما با ورود مجلس، به این هدف نرسیدیم
پزشکان و قانون: آقای دکتر در چند روز اخیر جلسات متعددی درخصوص ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری برگزار و اخبار ضدونقیضی نسبت به کاهش ظرفیت یا بازگشت آن به حالت قبلی منتشر شد. نتیجه نهایی چه شد؟

ظرفیت‌های دستیاری براساس سند آمایش سرزمین و طبق نیازهای آموزشی کشور و همچنین با هدف حفظ کیفیت آموزش، ازسوی شورای گسترش تعیین می‌شود. تقریبا ۲ تا ۳ سال روی تدوین این سند آمایش و همچنین روی تدوین سند توسعه متوازن دانشگاه‌ها زحمت کشیده شده و اسناد توسعه متوازن توسط دانشگاه‌ها امضا شده است و آن اتفاقی هم که امسال در ظرفیت‌ها رخ داد، براساس سند آمایش بود. با این دید که ما در حوزه‌هایی که نیاز به دستیار داریم، در آن حوزه‌ها و رشته‌ها، ظرفیت افزایش یافته و دستیار بیشتری پذیرش شود و در حوزه‌هایی که از سال‌های قبل و به تدریج نیاز ما تا حدودی کامل شده بود، در آن حوزه‌ها دستیار کمتری جذب شود. 

اتفاقی که در سال گذشته رخ داد این بود که ظرفیت‌ها در خیلی از رشته‌ها مثل رشته بیهوشی، اطفال و طب اورژانس خالی ماند. لذا امسال قرار بود در این رشته‌ها ظرفیت بیشتری گرفته شود و در مقابل در سایر رشته‌هایی که مشکل زیادی در آنها نداشتیم، شاهد کاهش ظرفیت باشیم، اما با ورود مجلس شورای اسلامی به این ماجرا و فشاری که مجلس آورد، فکر می‌کنم که در نهایت این برنامه محقق نشد و ظرفیت‌ها به حالت قبلی خود بازگشت.

پزشکان و قانون: یعنی قطعا به حالت قبلی برگشته یا هنوز در حد احتمالات است؟

ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که به حالت قبل یعنی چه؟

پزشکان و قانون: یعنی به همان تعدادی که سال گذشته پذیرش می‌شدند. آیا امسال هم همان تعداد پذیرش می‌شوند؟

ما استانداردی به نام پایبندی به ظرفیت قبلی نداریم، آموزش رایگان در کشور براساس نیاز صورت می‌گیرد. اگرچه آموزش مقاطع پایه براساس قانون رایگان است اما در مورد آموزش تحصیلات تکمیلی این وضعیت وجود ندارد. کشور باید در حوزه‌هایی که به آنها نیاز داریم، تامین نیرو انجام داده و آموزش رایگان ارائه کند. مسلما اگر در حوزه‌ای نیاز مرتفع شد، دیگر مفهومی ندارد که ما آموزش رایگان داشته باشیم تا افرادی به این رشته‌ها ورود کنند و درس بخوانند و بعد از فارغ‌التحصیلی به خارج از کشور بروند و در آنجا خدمت کنند. لذا ظرفیت‌ها بر اساس نیاز و بر اساس سند آمایش است، کاری هم که وزارت بهداشت و شورای گسترش انجام دادند، دقیقا همین کار بود. ظرفیت‌ها را براساس نیاز و آمایش سرزمین تعیین و شروع به گرفتن دستیار کردند. امسال هم ظرفیت‌ها براساس این موضوع تعیین شد.

پزشکان و قانون: کسانی که از مدت‌ها قبل هم به دنبال افزایش ظرفیت بوده‌اند، با توجه به شرایط فعلی کشور و پاندمی کرونا معتقد هستند فشار مضاعفی روی کادر درمان و مخصوصا دستیاران وجود دارد، آیا این کاهش ظرفیت منطبق بر نیاز صورت گرفت؟

فشار روی رزیدنت‌های کدام رشته‌ها وجود دارد؟ آیا فشار روی رزیدنت‌های پوست، رادیولوژی، پاتولوژی، چشم و سایر رشته‌های لوکس است؟ یا فشار روی رزیدنت اورژانس، عفونی و طب داخلی است؟ ما در این رشته‌ها کمبود نیرو و در همین رشته‌ها هم افزایش ظرفیت داریم. اما وقتی که دوستان ورود می‌کنند و ظرفیت‌ها در همه رشته‌ها افزایش پیدا می‌کند، دیگر میلی برای ورود به رشته‌هایی مثل داخلی، طب اورژانس و عفونی که بسیار سخت هستند، باقی نمی‌ماند. وقتی ظرفیت در رشته‌هایی مثل رادیولوژی و پوست وجود دارد و افزایش پیدا می‌کند، پزشکان هم به همان رشته‌ها تمایل پیدا می‌کنند. همین اتفاقی که در سال پیش افتاد. سال گذشته نیز خیلی از رشته‌هایی که مورد نیاز ما بود، خالی ماند. امسال می‌خواستیم این قضیه حل شود که با دخالت دوستان، ظرفیت سایر رشته‌ها هم افزایش پیدا کرد و امسال هم احتمالا همین مشکل را خواهیم داشت. 

هر تصمیمی باید بر مبنای مدرک و evidence  باشد. تصمیمات شورای گسترش بر اساس سند توسعه متوازن دانشگاه‌ها و آمایش سرزمین بوده که موجود است، اما فشار دوستان در مجلس بر اساس چه evidence  هست، من مطلع نیستم. قطعا تغییرات در لحظه و بدون مطالعه نتایج خوبی را در برندارد. باید همکاران در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت به یک زبان مشترک بر مبنای یک منطق علمی برسند و از تصمیمات لحظه ای پرهیز نمایند.

پزشکان و قانون:‌ آیا دفترچه جدید هم می‌آید؟

بله. هم‌اکنون در سایت قرار گرفته است.

پزشکان و قانون: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

پایان پیام/

محسن طاهرمیرزایی محسن طاهرمیرزایی

مطالب مشابه