امتحانات دانشجویان علوم پزشکی حضوری برگزار می شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابوالفضل باقری فرد در نامه‌ای دستور رسمی برگزاری حضوری امتحانات دانشجویان علوم پزشکی را صادر کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

با سلام و احترام

پیرو نامه‌های شماره د/۵٢١/٢٠١٣ مورخ ١۴٠٠/۴/۴ و د/۵٢١/۴٩۴۵/د مورخ ١۴٠٠/٧/٧ درباره ابلاغیه تقویم تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی ١۴٠٠-١۴٠١ به منظور برگزاری امتحانات پایان نیمسال صرفا به صورت حضوری و لزوم بهره برداری لازم از امکانات خوابگاهی برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی جهت انجام این امر به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها اجازه داده اند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده در صورت لزوم برنامه ریزی لازم جهت الزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ١۴٠٠-١۴٠١ را تا حداکثر افزایش دو هفته به انجام رسانند.

بدیهی است این افزایش بازه زمانی می‌تواند از قبل از تاریخ اعلام شده در تقویم نیمسالی نیز شروع شود. "

ضمنا مقتضی است دستور فرمایید نتیجه اقدامات در این رابطه را به این معاونت اعلام کنند.

ابوالفضل باقری فرد
معاون آموزشی و دبیر شورای آموزشی پزشکی و تخصصی

باشگاه خبرنگاران جوان

پایان پیام/

مطالب مشابه