درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کاظم میکائیلی گفت: بر اساس قانون بودجه‌ی سال 1400 در ردیف‌های بودجه‌ای وزارت بهداشت و درمان، درمان ناباروری و نازایی مورد توجه قرار گرفته است، منابع درمان ناباروری در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است، قانون جامع سیاست‌های جمعیتی کشور وظایف و مسئولیت‌های مختلفی را در راستای درمان ناباروری برای سازمان‌های بیمه‌گر پایه معین کرده است.

وی افزود: اگر استاندارد ارائه خدمت درمان ناباروری در کشور ظرف دو هفته آینده از طریق وزارت بهداشت و درمان اعلام شود، سازمان‌های بیمه‌گر برای ارائه خدمات در این حوزه منع قانونی نخواهند داشت، وزارت بهداشت اختیار خرید خدمت ندارد، بر همین اساس در تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر خدمات را خریداری می‌کند.

به گزارش فارس عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در پایان با اشاره به پوشش بیمه‌ای تکنولوژی‌های IVF و IUI گفت: تکنولوژی IVF لقاح آزمایشگاهی را در درون تخمک جایگذاری می‌کند، در حالی که تکنولوژی IUI لقاح را درون رحم جایگذاری می‌کند، 30 خدمت آزمایشگاهی حوزه ناباروری تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

پایان پیام/

مطالب مشابه