شرایط توزیع نیروی فارغ التحصیلان فوق تخصص اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به نقل از مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، حضور افراد فارغ التحصیل جهت تعیین محل شخصا و یا وکیل "با وکالت نامه رسمی از فرد ذی نفع" ضروری بوده و در صورت عدم حضور، کمیسیون تصمیم گیر رأسا نسبت به تعیین محل بر اساس نیاز‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اقدام کرده و بلافاصله ابلاغیه برای محل تعهد تعیین شده صادر می‌شود.

با توجه به اهمیت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی درخصوص پاندومی کرونا از دانش آموختگان تقاضا شده است صرفا براساس تاریخ و همچنین زمانبندی مشخص به محل توزیع مراجعه کنند در غیر این صورت از ورود افراد به داخل سالن مربوطه در زمان غیر مرتبط با رشته‌های اعلام شده ممانعت می شود.

در این ابلاغیه تاکید شده است نیروی فارغ التحصیلان فوق تخصص ۱۴۰۰ از آوردن افراد به عنوان همراه خودداری کرده و تا زمان برگزاری جلسات توزیع در محل مربوطه از هر گونه حضور در مرکز امور هیئت علمی دوری کنند.

دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی، براساس اعلام نیاز‌های دریافتی وزارت متبوع با چارچوب مشخص شده، اعلام شده اند و اعلام نیاز‌هایی که به صورت شخصی "با نام فرد" صادر شده صرفا درخصوص نفرات اول رشته‌های ستاره دار مدنظر قرار خواهد گرفت. دانش آموختگان می‌توانند در صورت تمایل نسخه و یا شماره اعلام نیاز دریافتی را به همراه داشته باشند.

پس از برگزاری جلسات و تعیین محل متعهدین، این مرکز نسبت به صدور ابلاغ افراد به دانشگاه‌های محل تعهد اقدام خواهد نمود، لذا فارغ التحصیلان باید جهت تسهیل در امر معرفی نسبت به تسویه حساب با دانشگاه محل تحصیل و ارائه پایان دوره در اسرع وقت اقدام کنند. باشگاه خبرنگاران جوان

پایان پیام/

مطالب مشابه