هنوز ۲۰ درصد از جامعه هدف واکسیناسیون کامل نشده اند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید سوری با اشاره به کاهش میزان بستری ها در کشور گفت: خوشبختانه با انجام واکسیناسیون کرونا میزان موارد بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در اکثر مناطق کشور کاهش پیدا کرده است، اما هنوز موارد ابتلا و انتقال بیماری به سایرین افراد کم نشده است، تزریق واکسن از بروز بیماری کرونا جلوگیری نمی کند اما باعث کاهش شدت بیماری و میزان بستری می شود.

وی افزود: در حال حاضر افراد مسن و گروه های پرخطر واکسن خود را تزریق کرده اند، احتمال وخامت بیماری و مرگ و میر در بین آنها کاهش پیدا کرده است، متاسفانه هنوز حدود ۲۰ درصد از جامعه هدف واکسیناسیون خود را به طور کامل انجام نداده اند و بیشتر نیز افراد جوان هنوز واکسن نزده اند. هنوز واریانت غالب در کشور دلتا کروناست اما با گذشت زمان شدت بیماری زایی این سویه کم شده است.

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا ادامه داد: شدت بیماری زایی سویه جدید امیکرون کمتر از دلتا کروناست اما باید توجه داشت که این وضعیت می تواند در کشور شکننده باشد. نشانه هایی دیده شده است مبنی بر آنکه چرخش ویروس در کشور هنوز وجود دارد و امیکرون قابلیت گسترش بیماری را دارد، فراوانی بیماری باعث شده تا میزان موارد بستری و حتی در مواردی فوت افزایش پیدا کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سوری در پایان اضافه کرد: ما باید هوشمندانه عمل کنیم و مراقب طغیان احتمالی این بیماری در نقاط مختلف کشور باشیم، میزان بروز بالای این بیماری در نقطه ای از کشور باعث ایجاد طغیان شده که در صورت عدم کنترل آن به خوبی می تواند کانون آلودگی به سراسر کشور منتقل شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه