روند افزایشی بستری‌های کرونا در اغلب استان‌های کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هفته اول بهمن ماه مصادف با صد و یکمین هفته بروز همه‌گیری در کشور در حالی به پایان رسید که پیک ششم کرونا آن هم با سویه به شدت مُسری اُمیکرون تاخت و تازش را آغاز و به سرعت هفت شهر کشور را قرمز، ۴۳ شهر را در وضعیت نارنجی و  ۲۱۷ شهر را در وضعیت زرد کرونایی قرار داد. پیشروی اُمیکرون همچنان ادامه دارد و این درحالی است که هنوز درصد رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتی به ۶۰ درصد هم نرسیده است و در عین حال بسیاری از مراکز تجمعی اعم از سالن‌های سینما، تئاتر، موسیقی، باشگاه‌های ورزشی، مراکز خرید، تالارهای پذیرایی و ... بدون در نظر گرفتن شیوه‌نامه‌هایی چون استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری و کنترل کارت واکسن، به کارشان ادامه می‌دهند.

این درحالی است که متاسفانه همچنان عده‌ای هم در طبل مخالفت با واکسیناسیون علیه کرونا می‌کویند و طبق آخرین آمار وزارت بهداشت نزدیک به ۶ میلیون نفر از افراد  واجدشرایط، برای تزریق واکسن مراجعه نکرده‌اند. همچنین نزدیک به ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر هم نوبت اول را تزریق کرده، اما برای تزریق نوبت دوم تاخیر دارند. بنابراین تاخیر در تزریق واکسن نیز می‌تواند به عنوان بازوی افزایشی کرونا با اُمیکرون همراه شود. البته واکسیناسیون گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال هم از روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ با اعلام رسمی وزارت بهداشت آغاز شده و طبق اعلام وزارت بهداشتی‌ها، واکسیناسیون این گروه سنی تنها با رضایت والدین انجام می‌شود. همچنین طبق پروتکل‌ها، واکسن‌های مناسب گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، سینوفارم و پاستوکووک بوده که در دو نوبت تزریق می‌شود. بنابراین امید می‌رود که این گروه سنی نیز هر چه زودتر علیه کرونا واکسینه شوند تا اُمیکرون نتواند گزندی به کودکان و بزرگسالان کشور وارد کند.

حالا در ابتدای پیشک ششم کرونا، دیگر از ثبت استان‌های بدون فوتی خبری نیست و افزایش بارز موارد بستری هم در برخی استان‌های کشور گزارش شده است، افزایشی که می‌تواند منجر به افزایش بیماران بدحال بستری و در نتیجه روندی صعودی برای مرگ‌های کرونایی شود.


۱۵۶ فوتی کرونا در کشور طی هفته اول بهمن ماه

در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر "هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۰" مصادف با هفته ۱۰۱ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده کرونا در کشور  ۳۱۲۹۲ نفر بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور ۲۷۰۹ نفر و تعداد موارد فوتی جدید طی این هفته در کشور ۱۵۶ نفر بوده است.

بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در استان‌های کشور در هفته اول بهمن ماه مصادف با صد و یکمین هفته بروز همه‌گیری در کشور در ادامه می‌آید:

تهران

در هفته اخیر در استان تهران ۱۵۸۳ مورد مثبت سرپایی شناسایی شده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در تهران ۷۰۹ نفر و تعداد موارد فوتی‌ها در این هفته ۳۵ نفر بوده است.

در استان تهران همچنین در هفته اخیر، بستری استان افزایش بارز یافته و موارد فوت کاهش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت کاهش یافته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پیشی گرفته و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پایین‌تر است.

سمنان

روند بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

مازندران

در هفته اخیر، موارد بستری افزایش بارز یافته و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ایلام

در هفته اخیر روند بستری افزایش مختصر نشان داده و موارد فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موراد فوت استان کاهش پیدا کرده است. میزان بروز استان از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر کمتر از متوسط کشور است.

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان نیز کاهش یافته است. بروز موارد بستری هنوز از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

گیلان

در هفته اخیر روند بستری افزایش یافته و موراد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش یافته و میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

خراسان رضوی

روند بستری افزایش و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر شده است.

فارس

در هفته اخیر موارد بستری کاهش مختصر داشته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

بوشهر

روند موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت استا مانده است. میزان بروز موارد بستری به متوسط کشور صعود کرده، اما میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش داشته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موراد بستری افزایش مختصری یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی در حد متوسط کشور بوده است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده و مورتالیتی استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

لرستان

موارد بستری استان افزایش یافته و فوت ایستا مانده است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته است و موارد فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

قزوین

در این هفته موارد بستری ایستا مانده و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی از متوسط کشور پیشی گرفته است.

اصفهان

در هفته اخیر روند بستری افزایش داشته و موارد فوت کاهش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

گلستان

دروند بستری افزایش مختصر داشته و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر کمتر از متوسط کشور است.

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری استان افزایش یافته و موارد فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

کرمانشاه

در هفته اخیر  موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر بوده است.

زنجان

در هفته اخیر روند بستری کاهش و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه