آخرین نسخه ی " راهنمای کشوری تشخیص و درمان کوید ۱۹ " ابلاغ شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، "نسخه ی یازدهم راهنمای تشخیص و درمان کوید 19" در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری در کمیته علمی کرونا تدوین و جهت اجرا در تمامی مراکز درمانی سراسر کشور ابلاغ شده است.

براساس ابلاغیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کلیه مداخلات درمانی در ارتباط با کوید 19 باید مطابق با این دستور العمل صورت پذیرد.

دراین راهنمای کشوری از گاید لاین های معتبر جهانی از جمله NIH,WHO,IDSA,BMJ و ERS استفاده شده و تازه های مراقبت و درمان کوید 19 و همچنین نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده کشوری ارائه شده است.

لازم به ذکر است اگرچه هیچ داروی ضد ویروس ثابت شده ای در درمان بیماری کوید 19 تا کنون مطرح نشده است، اما داروهای مختلفی بر اساس مطالعات انجام شده دراین راهنما معرفی شده اند که ممکن است در شرایط تعیین شده برای درمان مورد استفاده قرار گیرند و لذا توجه به مراحل بیماری، در انتخاب داروهای توصیه شده اهمیت زیادی داشته و باید مورد تاکید و توجه درمانگران قرار گیرد.

گفتنی است تشریح و تازه های اهمیت واکسیناسیون در کاهش میزان انتقال واریانت های جدید Sarscov-2، سیر بیماری کوید 19، فلوچارت تشخیص و درمان مراحل خفیف، متوسط، بسیار شدید و بحرانی کوید 19، چالشهای عفونت مجدد، ضروریات گروه های نیازمند ارجاع به بیمارستان و خدمات تشخیص و درمان بیماران سرپایی از جمله بخش های مختلف راهنمای جدید کشوری کوید 19 است.


پایان پیام/

مطالب مشابه