"کووپارس" به عنوان دز بوستر همه واکسن‌های کرونا قابل استفاده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین فلاح مهرآبادی از قابلیت استفاده واکسن رازی کووپارس به عنوان دوز بوستر تمامی پلتفرم های استفاده شده در کشور خبر داد و گفت: با بررسی نتایج به دست آمده پس از اندازه گیری میانگین آنتی بادی نوترالیزان "VNT" بر علیه کووید-۱۹، دو هفته پس از تزریق واکسن رازی کوو پارس، مشخص شد که این واکسن می تواند به عنوان دوز بوستر تمامی واکسن های کرونای مصرف شده در کشور مورد استفاده قرار گیرد و تا ۱۸ برابر میزان آنتی بادی خنثی کننده را افزایش دهد.

سخنگوی پروژه واکسن "کووپارس" ادامه داد: مقایسه ای به منظور بررسی میانگین آنتی بادی نوترالیزان بر علیه کووید ۱۹ واکسن های سینوفارم، برکت، آسترازنکا و اسپوتنیک در روز صفر مطالعه و دو هفته پس از تزریق واکسن رازی کووپارس انجام شد که نتایج به دست آمده حاکی از قابل استفاده بودن این واکسن برای پلتفرم های موجود در کشور است.
 
وی افزود: میانگین تیتر آنتی بادی نوترالیزان به ترتیب برای واکسن های سینوفارم "۳ الی ۶ ماه پس از دوز دوم" در روز صفر مطالعه ۵.۴۳ و دو هفته پس از تزریق واکسن رازی کوو پارس به ۸۸.۶۹ افزایش یافت، واکسن برکت "۳ الی ۶ ماه پس از دوز دوم" در روز صفر مطالعه  ۵.۰۲ و دو هفته پس از تزریق رازی کووپارس به ۷۲.۱۱، واکسن آسترازنیکا "۴ الی ۶ ماه پس از دوز دوم" در روز صفر مطالعه ۱۰.۷۷ و دو هفته پس از تزریق رازی کووپارس به ۹۶.۴۹، واکسن اسپوتنیک "۴ الی ۶ ماه پس از دوز دوم" در روز صفر مطالعه ۱۱.۸۶ و دو هفته پس از تزریق رازی کووپارس به ۵۶.۳۷ و واکسن رازی کووپارس "۴ الی ۶ ماه پس از دوز دوم" در روز صفر مطالعه ۱۱.۵۱ و دو هفته پس از تزریق رازی کووپارس به ۸۷.۲۵ افزایش یافت.
 
نتایج بررسی های انجام شده در جدول ذیل آمده است:

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه