ایران در شاخه صعودی موج "اُمیکرون"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس آخرین نقشه رنگ‌بندی کشور که ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ از سوی وزارت بهداشت منتشر شد، نقشه کرونایی کشور مجددا آتشین شد و تعداد شهرهای قرمز به ۱۲۰ شهر افزایش پیدا کرد. همچنین در حال حاضر  ۱۵۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۷ شهرستان در وضعیت زرد و  ۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.


وضعیت بستری و فوت در کشور در هفته اخیر

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت،  بررسی های هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته دوم بهمن ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۱۰۲ همه گیری، نشان می دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، در هفته اخیر ۱۰۸۵۷۹ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۶۷۰۶ نفر و تعداد موارد فوت جدید در این هفته ۲۰۴ نفر بوده است.


مرور روند همه‌گیری در استان‌های کشور

تهران

در تهران نیز در هفته اخیر، یعنی هفته دوم بهمن ماه ۱۴۰۰،  تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، در هفته اخیر ۵۹۴۱ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۱۰۹۱ نفر و تعداد موارد فوت جدید در این هفته ۲۳ نفر بوده است.

همچنین در تهران، در هفته اخیر موارد بستری استان افزایش بارز یافته و موارد فوت کاهش مختصر داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت افزایش مختصر داشته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط استان بیشتر است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز یافته و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان نیز افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر شده است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

سمنان

روند بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش یافته است. میزان برو زموارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ایلام

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز نشان داده و موارد فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

لرستان

موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت مختصری افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

بوشهر

روند موارد بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ و میر معادل متوسط کشور است.

گیلان

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز یافته و موارد فوت استان نیز افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

خراسان رضوی

روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان افزایش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر نیز از متوسط کشور کمتر است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پایین‌تر است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

گلستان

روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز نشان می‌دهد و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان روند نزولی داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده و مورتالیتی استان نیز از حد متوسط کشور کمتر شده است.

فارس

در این هفته موارد بستری افزایش بارز نشان داده و فوت استان نیز افزایش یافته است. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر است و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر شده است.

خوزستان

در این هفته موارد بستری استان افزایش بارز یافته و موارد فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان افزایش پیدا کرده است. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

قزوین

در این هفته موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی به حد متوسط کشور تنزل کرده است.

اصفهان

در این هفته روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت کاهش مختصری داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی در حد متوسط کشور بوده است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز نشان می دهد و فوت استان افزایش مختصر یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر کمتر از متوسط است.

زنجان

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز نشان داده و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.پ

ایسنا

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.