مخالفت مجلس با معافیت مالیاتی فرهنگیان و پزشکان مناطق محروم
 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی موارد ارجاعی بودجه ۱۴۰۱ از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس، جزء الحاقی ۱ و ۲ بند الف تبصره ۱۲ را حذف کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس ابتدا با جزء الحاقی ۱ بند الف تبصره ۱۲ موافقت کردند، اما در ادامه و  در مذاکرات جلسه نوبت عصر بر این مهم تاکید شد که تصویب این جزء نیازمند دو سوم رای نمایندگان است، بر همین اساس این جزء باری دیگر به رای نمایندگان گذاشته شد ولی رای کافی را کسب نکرد.

نمایندگان پیشنهادات خود را نسبت به این موضوع مطرح کردند و هیچکدام از پیشنهادات رای لازم را کسب نکرد، در پایان نیز حذف این جزء به رای گذاشته شد و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

بر اساس جزء الحاقی۱ بند الف تبصره ۱۲ که حذف شد، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف  دومیلیارد و چهارصد میلیون "۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰" ریال معاف می باشند.

در ادامه نیز جزء الحاقی ۲ این بند به رای گذاشته شد و رای کافی را کسب نکرد و در ادامه حذف آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

بر اساس جزء الحاقی۲ که حذف شد، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخشهای دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد "۱۰%" هستند. ایسنا

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه