صندوق بیماران صعب العلاج در سال آینده ایجاد می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز "سه شنبه" و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه  ۱۴۰۱، بندهای "ج" و "د" و بند الحاقی ۸ تبصره ۱۷ را به شرح زیر تصویب کردند.

‎ج _ درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور "مادرتخصصی" مشمول مفاد ماده "۵۵" قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

‎د _ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

‎تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

بندالحاقی ۸ _ صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد. مبلغ پنج هزار میلیارد "۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰" ریال از محل جدول تبصره "۱۴" این قانون به صورت صددرصد "۱۰۰%" به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ دوهزار میلیارد "۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰" ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره "۱۶" جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه