بندهای قانونی مرتبط با سلامت الکترونیک تصویب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه محمدبیگی گفت: پس از گذشت بیش از هشت ماه از تشکیل فعالیت کمیته سلامت الکترونیک ذیل کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌ها و کارشناسی‌های انجام شده درباره اجرای بندهای قانونی مرتبط با سلامت الکترونیک، ما توانستیم بندهای الحاقی ۱ ، ۲ و ۴ تبصره ۱۷ را پیشنهاد داده و روز گذشته  به تصویب صحن علنی مجلس برسانیم.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: ۱۷ سال از اولین قانون مرتبط با  سلامت الکترونیک  می‌گذرد و انتظار داریم پس از تصویب این قانون بتوانیم با تعیین شاخص‌ها و معیارهای درست ارزیابی عملکرد دستگاه های مجری در اجرای هر چه بهتر این قانون، روند نظارتی مدونی از سمت مجلس داشته باشیم و ریل‌گذاری مناسبی جهت تدوین برنامه هفتم توسعه را در پیش بگیریم.

وی تأکید کرد: برای پیشبرد مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۱ در حوزه سلامت الکترونیک، ما به کمک تمامی مجریان، ذینفعان  و مسئولین این حوزه از جمله بیمه‌های پایه، بیمه مرکزی، سایر بیمه‌ها، وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح و وزارت ارتباطات به عنوان تقویت کننده زیرساخت های ارتباطی نیاز داریم  تا با کمک یکدیگر تمامی مراحل این قانون به بهترین نحو ممکن پیاده و اجرایی شود. 

محمدبیگی خاطرنشان کرد: ضروری است به عنوان اولین گام، نسخه الکترونیک تکمیل و نواقص آن از سوی وزارت بهداشت، نظام پزشکی، وزارت ارتباطات و دیگر مسئولان مرتبط مرتفع شود تا در سال آینده شاهد اجرای کامل این طرح باشیم، گام بعدی و اصلی ما تکمیل پروژه پرونده الکترونیک سلامت است، چرا که هدف ما از تصویب این قوانین  رفاه اجتماعی مردم، عدالت در سلامت، کاهش هزینه‌های سربار برای بیمار و کاهش پرداخت از جیب مردم است. 

رئیس کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس در پایان اضافه کرد: وقتی می توانیم ادعای توفیق در اجرای کامل این قانون را داشته باشیم که کاهش هزینه‌ها را در حوزه بهداشت و درمان شاهد باشیم، از تلاش های اعضای کمیته سلامت الکترونیک، سازمان‌های بیمه گر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌هایی که تا این لحظه اقدامات موثری جهت تدوین قوانین پیشنهادی در این حوزه را انجام داده‌اند، قدردانی می‌کنم.

پایان پیام/

مطالب مشابه