منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف کاهش هزینه درمان شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین کرمپور صبح امروز "۱۵ فروردین ماه" گفت: این نامه به امضاء بیش از ۲۰۰ تن از اعضاء مجمع عمومی و رؤسای نظام پزشکی های کشور رسیده و نویسندگان نامه خطاب به آقای دکتر رییس زاده رییس کل نظام پزشکی کشور، ضمن حمایت از درخواست بازنگری در تعرفه خدمات درمانی و پزشکی، خواستار پیگیری مواردی توسط رئیس نظام پزشکی کشور شدند.

در متن این نامه آمده است:

"ضمن تبریک سال نو اعلام پشتیبانی کامل از اقدام ارزنده شما در مورد درخواست بازنگری درتعرفه ی خدمات پزشکی؛ برای هرچه مستندتر ساختن موضع سازمان در این زمینه، پیگیری موارد زیر را از حضورتان خواستاریم:

همانگونه که مستحضر هستید در قانون برنامه سال۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است و به زودی هزینه های سرسام آور ارزی و ریالی ناشی از تورم، کمر سیستم درمانی کشور را خواهد شکست.

در شرایطی که تعرفه ی خدمات تشخیصی-درمانی سال ۱۴۰۱ با قیمت واقعی خدمات فاصله ی زیادی دارد، انتظار میرود بخشی از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف کاهش هزینه کرد مردم جهت امر درمان شود و با افزایش سرانه‌ی درمان کشور، بیمه ها وظیفه ی خود "پوشش۷۰درصدی در بخش سرپایی و ۹۰درصدی دربخش بستری" را به صورت کامل به عهده گرفته و انجام بدهند.

ما امضاءکنندگان زیر، اعضاء مجمع عمومی و رؤسای نظام پزشکی های کشور از حضورتان خواهشمندیم:

1_ دستور فرمایید نرخ واقعی خدمات تشخیصی-درمانی-دارویی-توانبخشی که توسط سازمان نظام پزشکی به روش کاملا علمی و بر اساس اطلاعات واقعی استخراج شده است،بر اساس قانون اعلام شود، تا مبنایی علمی و قانونی برای تعیین تعرفه فراهم آید.

2_ بر اساس قانون۷۰٪هزینه درمان در بخش سرپایی باید توسط سازمان های بیمه پایه تامین شود و پرداختی از جیب مردم باید به ۳۰درصد کاهش یابد؛ درقانون بودجه امسال نیز به این سازمان ها اجازه داده شده که فاصله تعرفه دولتی و خصوصی را پوشش دهند .از سیاستگذاران کشور بخواهید بخشی از درآمد حاصل از آزاد سازی نرخ ارز، به منظور تامین بودجه درمان به طور نشاندار به سازمان های بیمه گر اختصاص داده شود.

جامعه پزشکی مسلما در زمینه هرچه شفافتر شدن نرخ واقعی خدمات پزشکی و همچنین کاهش پرداختی از جیب مردم حاضر به همه گونه پشتیبانی از اقدامات جنابعالی خواهند بود. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه