یکسان سازی دستمزد پزشکان دولتی و خصوصی به نفع مردم است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون سامه یح نجف آبادی با تاکید بر ضرورت یکسان‌سازی دستمزد پزشکان دولتی و خصوصی، گفت: در حالی که هیچ تفاوتی بین خدمت پزشک در دو بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد اما دریافتی آنها و تعرفه‌های درمان یکسان نیست.

وی افزود: انگیزه برخی پزشکان دولتی برای فعالیت در بخش خصوصی افزایش یافته است، اگر تعرفه ها در دو بخش یکسان باشد رغبت پزشکان برای خدمت و فعالیت در بخش دولتی افزایش می یابد؛ بخش دولتی نیاز دارد تقویت شود و اختصاص حق الزحمه مناسب برای پزشکان دولتی تقویت این بخش را در پی دارد و سود این موضوع به مردم می رسد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با تداوم روند تفاوت چند برابری دریافتی پزشکان بیمارستان‌های خصوصی و بیمارستان دولتی بخش دولتی به تدریج از وجود پزشکان مجرب و حاذق خالی خواهد شد در حالی که به هیچ وجه نباید اجازه داد پزشکان حاذق از بخش دولتی به بخش خصوصی بروند.  

به گزارش خبرگزاری خانه ملت سامه یح در پایان اضافه کرد: از آنجایی که حجم خدمات در بخش دولتی بسیار بالا است با افزایش فعالیت پزشکان در بخش دولتی خدمات رسانی به مردم بهبود می یابد و باید به گونه ای اقدام کرد که دریافتی پزشکان در بخش دولتی متناسب با بخش خصوصی شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه