دوران پایان کرونا فرا نرسیده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی گفت: در حال حاضر تعداد کل بستری های تهران ۱۴٠ نفر است که تنها ۳۳ نفر از این بیماران کرونایی در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.تعداد مراجعه کنندگان ما به بیمارستان ها و مراکز درمانی نسبت به هفته قبل ۸ درصد و تعداد فوتی ها و بستری شدگان در مراکز درمانی نسبت به هفته قبل  نیز ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کلانشهر تهران ادامه داد: در حال حاضر دوران پایان کرونا فرا نرسیده است و ما در یک مرحله از گذار به سر می بریم.هنگامی که میزان خطر اجتماعی جامعه از بیماری کرونا کاهش پیدا می کند احتمال بروز شکل گیری خوشه های کرونا افزایش پیدا می کند و باید رعایت دستورالعمل های بهداشتی مانند سابق انجام شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان افزود: میزان تزریق دز سوم واکسن در تهران به خوبی انجام نشده است و چهار میلیون و ۸٠٠ هزار نفر هنوز در تهران نوبت سوم واکسن کرونا را تلقیح نکرده اند، فاصله افتادن بین زمان تزریق واکسن سبب کاهش سطح ایمنی خواهد شد. معتقدم که مردم باید شیوه نامه های بهداشتی مانند زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. 

پایان پیام/

مطالب مشابه