توجه به سلامت معنوی یکی از راه‌های ارتقای سلامت روان و کیفیت زنـدگی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد حاجبی گفت: امروزه انسان به عنوان موجودی با ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی شناخته می‌شود که نیازمند توجه به تمام ابعاد وجودی است و سلامتی به صورت یک فرآیند پویای دستیابی به سطوح بالاتر تندرستی، در هر یک از ابعاد چهارگانه وجودی انسان در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: مفهوم سلامت معنوی در جوامع مختلف، با توجه به فرهنگ و باورهای آنها تبیین می‌شود. در واقع سلامت معنوی عاملی است که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی را هماهنگ می‌کند، از دیدگاه سلامت جامعه‌نگر، انسان موجودی چند بعدی است و بعد معنوی در حفظ سلامت تأثیر بسزایی دارد. حتی در شرایط بسیار ناراحت کننده و سخت نیز انسان می‌تواند برای خود معنایی ایجاد کند، که یکی از راه‌های ایجاد معنا و هدف، تقویت باورهای مذهبی و معنوی است.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: وقتی سلامت معنوی به طور جدی به خطر افتد، فرد ممکن است دچار انواع مشکلات روانشناختی مثل اضطراب و افسردگی شود. بنابراین جستجوی معنا در زندگی یکی از راه‌های موثر مقابله با مشکلات و سختی‌های زندگی است. نتایج برخی مطالعات بیانگر آن است که بدون سلامت معنوی، ابعاد زیستی، روانشناختی و اجتماعی نمی‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند و یا به حداکثر ظرفیت خود برسند، بنابراین سطح کیفیت زندگی پایین خواهد آمد.

به گزارش ایسنا حاجبی در پایان اضافه کرد: مطالعات همچنین نشان می‌دهند که یکی از راه‌های ارتقای سلامت روان و کیفیت زنـدگی توجه به سلامت معنوی است، بدین معنا که تقویت بُعـد معنوی از یک سو می‌تواند علایم بیماری‎ها را کاهش داده و از سـوی دیگر توانایی سازگاری فرد را افزایش می دهد، سلامت روان افراد را بهبود بخشیده، بـه کاهش ناامیدی و افسردگی کمک می کند و موجب بهبود عملکرد اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی آنها می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه