مطالعات اپیدمی باید منطقه ای و بر اساس شرایط کرونایی هر استان باشد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید سوری گفت: ورود واکسن به کشور در دولت سیزدهم به خوبی انجام شد به طوری در عرض چند ماه پوشش واکسیناسیون دو دز به ۷۵ درصد رسیده است. در زمینه واکسیناسیون کودکان به دلیل عدم مستندات قطعی موفق عمل نکرده است. قرنطینه های کوتاه مدت بدون اثربخشی لازم هزینه های زیادی بر ما تحمیل کرده به طوری که مداخلات بدون مطالعات بومی بوده است. از ظرفیت متخصصان به خوبی استفاده نشده است.

وی افزود: برای برگشتن به شرایط عادی زندگی باید یک نقشه راه برای زندگی در دوران کرونایی داشته باشیم.معتقدم که مطالعات اپیدمی و تصمیم گیری ها باید منطقه ای و بر اساس شرایط کرونایی هر استان در سراسر کشور انجام شود، از فناوری های هوشمند در زمینه مدیریت بیماری کرونا به خوبی استفاده نکرده ایم. در مبارزه با اپیدمی مدیریت انعطافی نداشتیم. هنوز در برابر نگاه و دیدگاه علمی متخصصان مقاومت هایی صورت می گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان گفت: یکی از طرح های موفق در دوران کرونا طرح شهید سلیمانی بود که در آن بیمار یابی و شناسایی افراد مشکوک به صورت فعال انجام می شد اما به دلایلی این طرح پیگیری نشده است، با شیوع بیماری کرونا در کشور علی رغم داشتن زیر ساخت های مناسب، شبکه بهداشتی مدیریت مقابله با بیماری کرونا دچار غافلگیری شده بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه