آزمایشگاه نقش بسیار مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده که به صورت آنلاین در افتتاحیه سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران حضور پیدا نمود، با اشاره به اهمیت علوم آزمایشگاهی گفت: نقش همکاران در حوزه آزمایشگاه و تشخیص بر کسی پوشیده نیست و حق مسلم یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در ارائه خدمات درمانی توسط جامعه پزشکی بحث خدماتی است که همکاران ما در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی انجام می‌دهند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: حجم بالایی از خدمات پزشکی وابسته به این نوع خدمت است و ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی، رابطه مستقیمی با ارائه خدمات درمانی و کیفیت آن ها دارد، امروز هیچ عضوی از جامعه پزشکی در حوزه درمان، بی نیاز از راهکارهای تشخیص نیست و آزمایشگاه نقش بسیار مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارد.

وی با مخاطب قرار دادن دست اندرکاران برگزاری کنگره علوم آزمایشگاهی افزود: این کنگره هدف خود را در استفاده از هوش مصنوعی و دیتاها معطوف داشته و تلاش نموده همگام با علم روز، مرزهای مختلف را در حوزه تشخیص آزمایشگاه ارتقا دهدکه این کار بسیار مهم و اساسی است، در دنیا روش‌های تشخیصی پیشرفت می‌کند و انجام کارها آسان‌تر می‌شود و بسیاری از امور مبتنی بر دیتاهای الکترونیک است و جامعه آزمایشگاهی ما نباید عقب بماند و پا به پای دنیا حرکت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس زاده در پایان خاطرنشان کرد: جلسات متعددی را با انجمن‌های علوم آزمایشگاهی برگزار نموده و در جریان معضلات و چالش‌های آزمایشگاه و علوم تشخیصی قرار داریم، لذا تلاش خواهیم کرد تا وظایف خود را در این راستا انجام داده و بتوانیم به جامعه آزمایشگاهی کشور کمک کنیم، این آمادگی در سازمان نظام پزشکی وجود دارد که هرگونه تعامل و همکاری را با جامعه آزمایشگاهی داشته باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه