هیچ مورد مثبتی از آبله میمونی در کشور شناسایی نشده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهزاد امیری با تاکید بر اینکه تا این لحظه "ظهر دوشنبه 16خرداد" هنوز هیچ مورد مثبتی از ابتلا به آبله میمونی در کشور شناسایی نشده است گفت: تمام موارد محتمل مورد بررسی قرار می‌گیرند و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از این بیماری در کشور شناسایی نشده است.

وی افزود: موارد محتمل یا مشکوک در صورت سرپایی بودن به مراکز منتخب ارجاع داده می‌شوند و در صورتی که شرایط بیمار از شکل سرپایی خارج شود آنها را به بیمارستان‌های منتخب ارجاع می‌دهیم، افراد توسط پزشک متخصص معاینه می‌شوند و اگر محتمل باشد که بیماری آنها آبله میمونی است برای تشخیص قطعی و آزمایشگاهی، نمونه‌گیری از فرد انجام می‌شود.

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه نمونه‌گیری از افراد مشکوک و محتمل بیماری در ابتدا در انستیتو پاستور ایران انجام می‌شد اظهار کرد: اکنون در دانشگاه‌های قطب هر منطقه هم این نمونه‌گیری انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا امیری در پایان در خصوص نحوه انجام نمونه‌گیری از فرد محتمل بیماری گفت: درصورتی که هنوز علائم پوستی بیماری آشکار نشده باشد نمونه‌گیری حلقی از فرد مشکوک گرفته می‌شود ولی درصورتی که بثورات جلدی آشکار شده باشد، از زخم هم نمونه‌گیری انجام می‌شود تا بتوان با تشخیص آزمایشگاهی بیماران را شناسایی کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از این بیماری در کشور شناسایی نشده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه