ثمره افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی ۷ سال بعد به دست خواهد آمد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهریار موسوی نژاد با اشاره به مباحثی که اخیرا در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی مطرح شده است گفت: این افزایش تعداد پزشک یا دندانپزشک حتی اگر همین‌امروز هم‌ رخ دهد تا زمانی که زیر ساخت های مناسب از جمله شرایط اولیه زندگی در خور و شأن افراد، پرداخت به موقع و متناسب با شغل آنها، وجود شرایط و امکانات ارائه خدمت مناسب با نیاز های جامعه و...وجود نداشته باشد،هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.

رئیس نظام پزشکی ملارد با بیان این که مشکل کمبود ارائه خدمات پزشکی در مناطق محروم و دور افتاده دستاویزی برای سیاستگذاران در جهت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی شده است ادامه داد: در حالی بحث افزایش پذیرش دانشجو مطرح‌می‌شود که ثمره این داستان حداقل ۷سال بعد به دست خواهد آمد و تا آن زمان مشکل کمبود ارائه خدمات هنوز به قوت خود باقی است.

وی افزود: با توجه به آمار مهاجرت پزشکان و دندانپزشکان ایرانی افزایش تعداد تحصیل کرده‌های رشته های پزشکی و دندانپزشکی بیشتر از مردم ایران ‌به نفع مردم کشورهای مهاجر پذیری مانند کانادا و آمریکا است که بدون پرداخت ریالی متخصصین کشور را به خود جذب کرده و نیروی آماده به کار را بدون زحمت در بازار خود به کار می‌گیرند، در تمام دنیا به دنبال صادر کردن تخصص و فروش آن و کسب در آمد ملی هستند، واقعا مایه تاسف است که ما نیروهای خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار می‌دهیم. و به جای علم فروشی عالِم می‌فروشیم.

موسوی نژاد گفت: اگر سرمایه های ملی که برای تربیت این تعداد دانشجوی مازاد و آماده مهاجرت در نظرگرفته می شود با مدیریت دقیق برای ماندگاری همین‌تعداد تحصیل کردگان در ایران صرف شود، در کوتاه مدت شاهد افزایش ارائه خدمت در مناطق نیازمند خواهیم بود لذا باید فکری به حال ماندگاری همکاران در مناطق محروم و دورافتاده داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس نظام پزشکی ملارد در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه مانند بسیاری از تصمیمات احساسی و غیر کارشناسی، موضوع افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی هم با ملغمه ای از چاشنی سیاسی مصوب شد و در نهایت به جای تسهیل شرایط دریافت خدمات توسط گیرندگان آن "بیماران" موجب خروج تعداد کثیری از تحصیل کردگان و نیروهای متخصص از کشور خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه