برگزاری جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت در وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هدف از تشکیل این قرارگاه صیانت از حقوق ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی است و براساس مصوبات آن، تیم های نظارت دانشگاه های علوم پزشکی با جدیت تمام بر اخذ تعرفه های مصوب و قانونی در بیمارستان ها، مراکز درمانی، کلینیک ها و مطب ها نظارت کرده و گزارش های حاصله جهت اخذ تصمیم قانونی به قرار گاه ارسال خواهد شد.

این قرارگاه با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، مدیرکل حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان، معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و دیگر نمایندگان سازمان های انتظامی تشکیل شد. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه