زیرساخت ها برای افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی فراهم نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، یحیی ابراهیمی با انتقاد از بی توجهی نسبت به اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده گفت: با وجود تاکید برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه نسبت به اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده اما متاسفانه همچنان اجرایی نشده‌اند در حالی که  مجلس در بودجه برای آن اعتبار کافی اختصاص داده و می طلبد دولت تصمیم بگیرد که سازمان برنامه و بودجه پول را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد و با مدیریت وزیر بهداشت این موضوع عملیاتی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تشکیل کمیته ویژه‌ای در کمیسیون بهداشت برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده گفت: کمیسیون بهداشت مجلس به این موضوع ورود کرده و کمیته تخصصی در حال برگزاری نشست هایی با مسئولان مربوطه برای پیگیری اجرای این طرح است، با اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده هزینه های بهداشت و درمان کاهش و رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد بنابراین مسئولان ما فوق در سطح رئیس جمهور و وزرا باید موضوع را درک کنند نه اینکه با بهانه های مختلف از جمله کمبود اعتبار از اجرای آن سرباز بزنند البته پزشک خانواده به صورت پایلوت در چندین استان اجرا شده اما اجرای آن در سایر استان ها مغفول ماند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان با اشاره به افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی اظهار کرد: موضوع افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی ارزشمند است اما ما به این موضوع به این دلیل نقد داریم که زیرساخت ها مناسب و فراهم نیست و در واقع مخالف افزایش ظرفیت نیستیم و اگر در جاهایی قرار است تعداد افزایش یابد باید افزایش یابد  اما در حال حاضر 30 هزار پزشک بیکار داریم که باید زمینه جذب آنها را فراهم کنیم و در سیستم اجرا و پزشک خانواده قرار دهیم در این زمینه جا دارد به شکل ویژه روی این قضیه تمرکز و با افزایش ظرفیت منطقی برخورد کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه