تجویز و مصرف غیر منطقی داروها می تواند به اقتصاد درمان ضربه وارد نماید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده با بیان این که تجویز و مصرف بیش از حد یا کمتر از حد دارو ضمن ایجاد عارضه در بیمار سبب افزایش هزینه های درمانی می شود گفت: عوامل متعددی در ایجاد چرخه تجویز و مصرف غیرمنطقی داروها بویژه در ایام تابستان و  بروز گرمازدگی تاثیرگذار است که از آن جمله می توان به باورها و اعتقادات بیماران در خصوص تجویز و دریافت حتمی دارو اشاره کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که تجویز و مصرف غیر منطقی داروها می تواند به اقتصاد درمان ضربه وارد نماید گفت: لزوما برای رفع هر مشکل نیاز به تجویز و مصرف دارو نیست و گاهی اوقات با رعایت یکسری از اصول می توان به هدف درمانی مطلوب دست یافت، جامعه پزشکی در تجویز اقلام دارویی مورد نیاز بیماران دقت لازم را داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: بطور مثال استفاده از سرم تراپی با توجه به گرمای هوا و درخواست بیماران در ایام تابستان بیشتر می شود که باید نسبت به تجویز منطقی و رعایت یکسری از اصول برای رفع مشکل بیماران و همچنین جلوگیری از کمبود اقلام دارویی در بیمارانی که نیاز بیشتری برای مصرف دارند توجه لازم را معطوف داشت.

پایان پیام/

مطالب مشابه