صف انتظار برای دریافت پروتز حلزون شنوایی به صفر رسید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید حسین صفوی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای کودکان نیازمند کاشت حلزون گفت: با توجه به دستور وزیر بهداشت در خصوص اجرای طرح ملی تحول کاشت حلزون شنوایی جهت تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به مشکلات بیماران ناشنوای کاندید عمل کاشت حلزون شنوایی و به حداقل رساندن صف انتظار و پیرو مذاکرات و مصوبات جلسات کمیسیون کشوری کاشت حلزون بلافاصله مراحل تامین و تخصیص پروتز به همه بیماران در نوبت انتظار عمل کاشت حلزون در دستور کار هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران قرار گرفت.
 
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: هیات امنای صرفه جویی ارزی با تسریع در تامین حلزون شنوایی، حواله 688 دستگاه پروتز جهت تحویل به مراکز کاشت حلزون سراسر کشور صادر و به این ترتیب صف انتظار بیماران برای دریافت پروتز از هیات امنای صرفه جویی ارزی به صفر رسید.
 
به گزارش وبدا وی در پایان افزود: با احتساب 521 دستگاه پروتز ارسالی به مراکز کاشت حلزون پیش از اعلام آغاز اجرای طرح ملی کاشت حلزون شنوایی، مجموع حواله های صادره برای تحویل پروتز به مراکز کاشت حلزون از ابتدای سال جاری تا تاریخ نهم شهریورماه سال 1401 به 1209 دستگاه رسیدکه در مقایسه با آمار پروتزهای تحویلی در شش ماهه اول سال گذشته این تعداد یک رکورد محسوب می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه