نبود مجازات سنگین و بازدارنده عامل جولان افراد پزشک نما در امور پزشکی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج خسرونیا با اشاره به این که باید اطلاع رسانی لازم از سوی وسایل ارتباط جمعی برای افزایش سطح آگاهی عموم مردم نسبت به افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی انجام شود گفت: در بسیاری از مواقع مشاهده می شود که افراد روند درمانی خود را قطع نموده و با مراجعه به افراد فاقد صلاحیت علمی در امور پزشکی و درمانی نه تنها دچار زیان های مالی می شوند بلکه بیماری آن ها پیشرفت کرده و دچار عوارض جسمی و روحی جبران ناپذیری می شوند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: مردم باید هشیار بوده و تحت تاثیر تبلیغات فریبنده افراد سودجو در فضاهای مجازی و عمومی قرار  نگیرند و قبل از مراجعه به درمانگر خود از معتبر بودن مدارک علمی او مطلع شوند، در سال های اخیر افراد سودجود با سوء استفاده از عقاید مذهبی و احساسات مردم آن ها را فریب داده و در امور درمانی و پزشکی  بیماران مداخله می کنند، باید مجازات های سنگینی برای مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: مردم با مراجعه به وبسایت سازمان نظام پزشکی از پزشک بودن فردی که می خواهند امور درمانی خود را به او بسپارند اطمینان حاصل نمایند تا گرفتار افراد شیاد و سودجو نشوند که با سلامت مردم بازی می کنند، متاسفانه مجازات حبس از قانون مداخله در امور پزشكی حذف و تبدیل به ۵ میلیون جریمه نقدی شد که بازدارنده نبودن این قانون باعث شده امروزه تخلفاتی در حوزه پزشكی انجام و جولان افراد پزشک نما بیشتر شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی خسرونیا در پایان گفت: افراد پزشک نما در حوزه های مختلف پزشکی مداخله نموده و سلامت مردم را به خطر می اندازند، پزشک نماها بدون مدرک تحصیلی و تخصص اقدام به تشخیص و طبابت بیماران نموده و عوارض جبران ناپذیری را به سلامت مردم وارد می کنند که باید مجازات های بازدارنده برای این افراد در نظر گرفته شود، متاسفانه امروزه تبلیغات بسیار زیاد است و مردم باید از صحت تبلیغات اطمینان داشته باشند و قبل از انجام امور پزشكی و درمانی از صحت اطلاعات حرفه‌ای شخصی که به عنوان پزشک به او مراجعه می کنند مطمئن شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه