استفاده ۲۱ درصدی از ماسک در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طبق اعلام وزارت بهداشت، بر اساس آخرین نقشه رنگبندی کرونایی در کشور، در حال حاضر تعداد شهرهای آبی کرونا در ایران افزایش یافته و هم‌اکنون تعداد این شهرها به ۱۷۱ شهر رسیده است. به این ترتیب تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته در عدد صفر مانده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۵ به ۲۰ شهر کاهش یافته است. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۴۲ به ۲۵۷ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۷۱ به ۱۷۱ شهر رسیده است.

در عین حال براساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، "۱۹ تا ۲۶ شهریور ماه" به بالغ بر ۳۱.۱۷ درصد رسیده است.

روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مقایسه آن با تعداد موارد ابتلا به بیماری کرونا را تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه  ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۹.۷۰ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان همدان با ۶۹.۹۶ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان لرستان با ۲۴.۳۹ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۹.۷۰ درصد بوده است که فرودگاه‌ها با ۹۵.۳۵ درصد بیشترین میزان رعایت و کارگاه‌ها و صنایع کوچک با ۳۹.۰۲ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه بالغ بر ۲۱.۴۱ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۴۴.۸۹ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به آذربایجان غربی با ۱۰.۶۶ درصد بوده است.

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور از  ۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۱.۴۱ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۷۴.۴۲ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به استادیوم‌ها با ۱۶.۱۸ درصد است.

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور نیز از ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ۲۸.۹۵ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان هرمزگان با ۴۹.۵۷ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به استان لرستان با ۱۳.۵۴ درصد بوده است.

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ۲۸.۹۵ درصد بوده که دانشگاه‌ها ۷۷.۱۱ درصد بیشترین میزان رعایت و پایانه‌های مسافربری درون‌شهری با ۲۵.۹۲ درصد کمترین میزان رعایت پروتکل فاصله‌گذاری را داشته‌اند.

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ۴۰.۸۸ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان همدان با ۸۳.۴۲ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به استان لرستان با ۲۴.۴۷ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ۴۰.۸۸ درصد بوده است. فرودگاه‌ها با ۹۳.۰۲ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و کارگاه‌ها و صنایع کوچک با ۴۱.۷۹ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ  ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۱۹۴۱۶۷ مورد بازرسی انجام شده است.

همچنین طی این مدت تعداد ۳۵۷۹۹ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۸۱۱ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.


گزارش آخرین وضعیت بهداشتی شکایات مردمی سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰ وزارت بهداشت در مقابله با کرونا

شکایات مردمی بهداشتی سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰:

تعداد کل تماس های پاسخ داده شده ۵۷۳۷ تماس بوده است. همچنین تعداد کل شکایات ثبت شده ۲۱۱۸ شکایت بوده است.

در عین حال شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی، در صدر جدول قرار داشته و بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به نانوایی‌ها بوده است.

در نمودارهای زیر می‌توانید درصد فراوانی شکایت مردمی بر حسب نوع شکایت و برحسب صنف را مشاهده کنید:

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه