کشور نیازمند یک تجدید ساختار در نظام سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید سوری در خصوص وضعیت بیماری‌های تنفسی گفت: ما هر سال آنفلوآنزای فصلی را داشته‌ایم با این حال طی دو سال گذشته به دلیل استفاده از ماسک توسط بسیاری از مردم، میزان بروز آن به شدت کاهش پیدا کرد، با این حال امسال این امکان که شیوع بالای این بیماری و سایر عفونت‌های تنفسی را ببینیم بسیار بالا است.

وی افزود: کاهش میزان شیوع کرونا در ایران و جهان نوعی کنار آمدن ویروس با انسان است، این کنار آمدن دو طرفه بوده است، ویروس برای ادامه حیات خود به انسان به عنوان میزبان نیاز دارد و از آن سو انسان هم وقتی به تنگنا می‌افتد و بیماری جان او را به خطر می‌اند به تکاپو می‌افتد تا جان خود را حفظ کند بنابراین این تلاش دو جانبه موجب رسیدن به تعادل شده است. اگرچه هنوز تعداد مبتلایان به این ویروس زیاد است با این حال شدت بیماری بسیار کمتر است و برای جامعه بشری دیگر نگران کننده نیست.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بر اساس پیشینه‌ای که بیماری‌های تنفسی دارند امید می‌رود که این توافق دو جانبه انسان و ویروس تداوم پیدا کند مگر اینکه باز شرایطی از جانب انسان یا تغییراتی در ویروس به وجود آید. وقتی اپیدمی در یک جامعه به وجود می‌آید که یک عامل بیماری‌زاد وارد جامعه شده یا حوادثی مانند سیل زلزله و .. به وجود ‌آید در پی آن تعادل جامعه به هم خورده و رعایت بهداشت کمتر شده و زیرساخت‌های بهداشتی نیز دچار آسیب می‌شوند.

سوری تأکید کرد: الان دغدغه اصلی متوجه نظام سلامت است و نباید حس عادی شدن شرایط که در جامعه وجود دارد به درون وزارت بهداشت رخنه پیدا کند و باید از این فرصت برای بازمهندسی ساختار خود و ساختار مقابله با اپیدمی‌ها استفاده کند، باید از تجارب گذشته درس بگیریم، ما کارآمدی لازم را برای مقابله با اپیدمی‌ها نداریم. بر اساس برآوردهای جهانی دنیا آبستن اپیدمی‌های بعدی است و این در جوامعی مانند ما که زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در آن چندان نظام‌مند نیستند استعداد جامعه را برای این موضوع افزایش می‌دهد.

وی اظهار کرد: کشور ما نیازمند یک تجدید ساختار در نظام سلامت خود و ارزیابی مجدد است، در این اپیدمی که هنوز درمان اختصاصی برای کووید وجود نداشت و هنوز هم نداریم بیش از 90 درصد بودجه خود را صرف خدمات درمانی کردیم و بودجه بخش بهداشت و پیشگیری ضعیف و نحیف بود، ساختار نظام سلامت ما هنوز بر مبنای واحد بیماری‌ها است مثلا واحد ایدز یا واحد سل داریم، این واحدها شاید در دهه 60 که شبکه‌های بهداشتی و درمانی را به وجود آوردیم جواب می‌داد اما جوابگوی شرایط حاضر نیست.

به گزارش ایلنا استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان اضافه کرد: ما نتوانستیم شرایط شبکه بهداشت را در سطح دو و سه تقویت و تکمیل کنیم و از سوی دیگر الگوی بیماری‌ها هم دیگر مانند چهل سال قبل نیست به همین دلیل نیاز است که هوای دیگری به وزارت بهداشت و نظام سلامت تزریق شود. من تجدید ساختار نظام سلامت و وزارت بهداشت را به عنوان یک ضرورت و اولویت برای مقابله با پاندمی‌های آتی ضروری می‌دانم.

پایان پیام/

مطالب مشابه