هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت برای خدمات ناباروری در ۶ ماهه امسال
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی گفت: در حال حاضر ۶۳ قلم داروی تخصصی در درمان ناباروری و ۲۸ قلم ملزومات پزشکی که برای درمان ناباروری مورد نیاز است تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفته که با تجویز پزشکان متخصص در سقف تعیین شده پوشش بیمه‌ای دارند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: برای داروهای تخصصی با نظر متخصصان در وزارت بهداشت و انجمن‌های علمی سقف تجویز در نظر گرفته شده است و اگر چنانچه پزشکی بیش از سقف در نظر گرفته شده دارو را تجویز می‌کند، بیمه شده می‌تواند از خدمات پوشش بیمه‌ای با تایید پزشک استفاده کند، لذا در چنین موارد خاصی با مراجعه به ادارات بیمه‌ای افراد می‌توانند خارج از سقف تعیین شده نیز از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند، حدود ۱۳۰ مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت هستند.

وی افزود: مقرون به صرفه نیست که برای تایید موارد استثنایی کارشناس بیمه در محل حضور داشته باشد بنابراین موارد استثنا باید به ادارات کل بیمه‌ای مراجعه کنند. اما می‌توان برای مراکز خیلی شلوغ تمهیداتی در نظر گرفت، سیاست‌های کلی بیمه‌ها بر قواعد اقتصاد سلامت و هزینه اثربخشی استوار است، مکمل‌ها به طور طبیعی جزو دارو محسوب نشده و تاثیر قطعی و تایید شده‌ای در درمان ندارند، بلکه مکمل تغذیه‌ای محسوب می‌شوند، اگر چنانچه نظر کارشناسی بر این باشد که تاثیر موثری در درمان دارند، بیمه‌ها می‌توانند در این خصوص تجدید نظر و ورود پیدا کنند.

رضایی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از مراکز درمان ناباروری طرف قرارداد بیمه سلامت هستند، در حال حاضر ۵۶ مرکز دولتی، ۴۴ مرکز خصوصی و حدود ۳۰ مرکز عمومی مستقل و غیر مستقل با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند که نسبت به سال گذشته تعداد این مراکز افزایش پیدا کرده است، روند پرداخت‌ها به مراکز به موقع بوده و مشکلی در این باره وجود ندارد، طبق تعهدات ۹۰ درصد هزینه‌ها در بحث ناباروری پوشش داده می‌شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در پایان اضافه کرد: تاکنون در شش ماه ابتدای سال  با اجرای قانون جوانی جمعیت بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برای خدمات مربوط به ناباروری هزینه شده است، تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه تعریف شده و مصوب هیات وزیران است، امیدواریم در سال ۱۴۰۲ به دغدغه‌های ارایه دهندگان خدمت در این خصوص توجه شود. خوشبختانه تعامل مثبتی میان مراکز ارایه دهنده خدمت و بیمه سلامت وجود دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه