بیمه تامین اجتماعی یک سال و نیم به مراکز درمانی بدهی دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چند روزی است که اخباری در فضای مجازی منتشر می شوند مبنی بر این که بیمارستان های مختلف مانند مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران از پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به دلیل انباشت بدهی خودداری می کنند و همین موضوع باعث به دردسر افتادن بیماران در مناطق مختلف شده است.

نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بیمارستان فیروزگر در نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی ایران خواستار این موضوع بود که تعرفه بیماران و مراجعه کنندگان به این مرکز درمانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، برای دریافت خدمات الکتیو غیر اورژانسی به صورت آزاد از آن ها دریافت شود و بیماران پول خود را از بیمه تامین اجتماعی دریافت کنند.

وی اظهار کرد: نامه بیمارستان فیروزگر به دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه دریافت تعرفه آزاد از مراجعه کنندگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی مورد موافقت قرار نگرفته است و در حال حاضر بیماران و مراجعه کنندگان تحت پوشش تامین اجتماعی مانند سایر افراد در بیمارستان فیروزگر پذیرش می شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان گفت: در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی حدود یک سال و نیم به بیمارستان ها و مراکز درمانی بدهی دارد و انباشت بدهی باعث بروز مشکلاتی برای مراکز درمانی شده است، بیمارستان ها و مراکز درمانی دارو، تجهیزات پزشکی و سایر خدمات را به صورت نقد خریداری و تهیه می کنند، اما طلبشان را باید با این تاخیر از صندوق های بیمه گر دریافت کنند که این موضوع سبب ایجاد مشکلاتی خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه