کدام داروهای وارداتی مشمول قیمت جدید می شوند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدحیدر محمدی گفت: طرح دارویاری از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ کلید خورد که در مرحله اول، ارز ترجیحی داروهای تولید داخل حذف شد و مابه التفاوت قیمت دارو با ارز نیمایی، به بیمه‌ها پرداخت گردید تا افزایش قیمت دارو متوجه مردم و بیماران نشود.

وی با عنوان این مطلب که داروهای وارداتی در مرحله بعد طرح دارویاری قرار داشتند افزود: داروهایی که بعد از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ وارد کشور شوند، مشمول مابه التفاوت نرخ ارز می‌شوند. زیرا برخی از محموله‌های دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد گمرک شده بودند.

به گزارش مهر دبیر ستاد اجرایی طرح دارویاری در پایان گفت: داروهایی که بعد از اجرای طرح دارویاری، با ارز نیمایی وارد می‌شود، قیمت جدید به آنها تعلق می‌گیرد، آنچه واردکنندگان دارو، موجودی در انبارها داشته باشند، مشمول مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی نمی‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه