افزایش مطالبات داروسازان از سازمان های بیمه گر با اجرای طرح دارویار
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، یدالله سهرابی با بیان این که با افزایش قیمت دارو مطالبات داروخانه ها به عنوان ویترین نظام سلامت از سازمان های بیمه گر نیز افزایش قابل توجهی داشت گفت: طرح دارویار بدون کار کارشناسی خبرگان حوزه دارویی کشور و بسیار شتابزده اجرا شد و همه صاحبان فرآیند در تدوین و اجرای این طرح ملی دیده نشدند.

وی افزود: با تغییر ارز ترجیحی به ارز نیمایی شرکت های تولید و توزیع دارو با عدم گردش نقدینگی مواجه شدند و هنوز وام 15 هزار میلیاردتومانی برای کمک به حوزه دارویی کشور "شرکت های تولیدی و تامین کننده و پخش دارو" اختصاص داده نشده است، یک طرح خوب مانند دارویار باید به خوبی هم اجرا شود، عدم تغییر پرداخت از جیب مردم نیازمند کار کارشناسی و منابع پایدار است و در حال حاضر صنایع دارویی و داروسازان یارانه داروها را به جای دولت از جیب خود پرداخت می کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان با تاکید بر این که ادامه این طرح نیاز به منابع مالی پایدار و مستمر دارد تصریح کرد: افزایش مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر سبب ایجاد سیکل معیوب در چرخه تولید و تامین دارو شده است و ادامه این روند موجب ورشکستگی صنایع دارویی و داروخانه ها خواهد شد که نتیجه این امر واردات دارو و فشار مضاعف بر تولید کنندگان داخلی  است.

پایان پیام/

مطالب مشابه