ادغام آموزش و خدمات سلامت در ایران الگویی موفق برای ایفای رسالت اجتماعی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امیر پاشا طباییان با بیان این مطلب افزود: تعامل سازنده بین نظام های دانشگاهی و ارائه خدمات سلامت، تلفیق دو حوزه ‏نظری و عملی برای تبادل تجارب و اندیشه های سازنده همه ذینفعان است‎.، ارزیابی و تضمین کیفیت‌، به عنوان مسیر طلایی برای ایفای نقش تاثیر گذار نظام ‏های دانشگاهی برای حفظ هویت ملی و تحقق اهداف نظام سلامت ضروری است‎.‎

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت بهره برداری هوشمندانه از تمامی منابع ملی و بین المللی را برای ارزیابی و تضمین کیفیت‌ در نظام ‏های دانشگاهی ضروری دانست و اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی، نظام های پویا و در حال تغییر می ‏باشند که از طریق عدالت محوری، بومی گزینی، مسئولیت پذیری و نوآوری، کار تیمی و هم افزایی ‏پاسخگوی نظام سلامت هستند‎. در علوم پزشکی، بحث آموزش در کنار بالین قرار ‏دارد و پاسخگویی اجتماعی، یکی از ویژگی های مهم آن است‎.‎

به گزارش وبدا وی در پایان با اشاره به تاریخچه ادغام آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت در کشور افزود: افزایش تعداد ‏دانشکده ها و پذیرش تعداد دانشجویان پزشکی، تنوع رشته های پزشکی، ارتقاء جایگاه علمی و حرکت به ‏سمت انجام پژوهش های کاربردی و ...‌؛ دستاوردهای حاصل از این ادغام است‎.، نمونه بارز ادغام آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت در دوران کووید ‏شاهد بودیم که وزارت بهداشت با تمام قوا در سطوح مختلف، این بحران را مدیریت کرد‎.

پایان پیام/

مطالب مشابه