شناسایی شبکه متخلف صدور پروانه‌های پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا اسدی درخصوص اقدامات این سازمان برای شناسایی افراد متخلف و فاقد صلاحیت حرفه پزشکی گفت: حدود هشت ماه است که سازمان نظام پزشکی درحال کار بر روی شناسایی پروانه‌های متخلف است، با توجه به شکایات مردمی و گزارش‌های تخلفی که به دست ما رسیده بود قرار بر این شد که این گزارش‌ها صحت‌سنجی شوند، بر اساس همین صحت سنجی استعلاماتی از دانشگاه‌ها و مراکز ذی ربط گرفتیم و مشخص شد که این افراد در گرفتن مجوزها و نامه‌های خود تخلفاتی داشته‌اند.

سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایت سازمان نظام‌پزشکی با بیان اینکه 3 نفر در خارج از سازمان به عنوان رابط فعالیت داشتند و کارها را پیگیری می‌کردند ادامه داد: این افراد پس از شناسایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند، برخی دیگر از افراد نیز در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه تخلفات صدور پروانه‌ها نقش داشتند و همچنین تعدادی از کارکنان سازمان نظام پزشکی که اقدام به انجام تخلف می‌کردند شناسایی و به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند، با اقدامات صورت گرفته ۲۱ پروانه فعالیت افراد متخلف ابطال شد و تاکنون ۷۰ پروانه تخلف شناسایی شده که مربوط به تهران، مشهد و شیراز هستند.

به گزارش فارس وی در پایان افزود: اطلاعات پرونده‌های افراد متخلف در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته است، از ۲۱ پرونده شناسایی شده ۱۳ پرونده مربوط به دندانپزشک و دندانپزشک متخصص و ۹ نفر پزشک بوده‌اند. گزارش تخلفات به واحد انتظامی نظام پزشکی ارسال شده و اقدامات قانونی درحال انجام است. همچنین به دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش ابطال پروانه‌ها اعلام شده است و باید پروانه‌های خود را به نظام پزشکی بازگردانند، جامعه پزشکی در دوردست ترین مناطق درحال کار کردن هستند، عده‌ای نیز از مسیر خلاف اقدام به فعالیت کرده بودند که برخورد با آنها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه