جامعه پزشکی به هیچ عنوان خواهان افزایش پرداخت توسط بیمار نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فرنود گودرزی با بیان این که خواسته جامعه پزشکی اجرای تعرفه واقعی و قیمت تمام شده خدمت در کنار پوشش قانونی بیماران توسط سازمان‌های بیمه گر بوده که مشکل را در تمام جوانب حل خواهد کرد گفت: این موضوع که "جامعه پزشکی به هیچ عنوان خواهان افزایش پرداخت توسط بیمار نیست" را باید با صدای بلند اعلام کرد.

وی افزود: شورای عالی بیمه به عنوان نماینده سازمان‌های بیمه‌گرنقش بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارد، بدیهی است به عنوان خریدار خدمت بر ارزان کردن کالا اصرار می‌ورزد و توجهی به کیفیت خدمت و حقایق قیمت آن نمی کند، متولی تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی باید سازمان نظام پزشکی باشد "امری که تا سال‌های قبل پا بر جا بود" با ورود پروژه قیمت‌گذاری دستوری این اختیار از سازمان نظام پزشکی گرفته شد، در کجای این مملکت و در چه زمانی قیمت‌گذاری دستوری توسط خریدار خدمت جواب داده است که در درمان و تعرفه پزشکی جواب دهد؟ اگر امکان پذیراست لطفا مساعدت نموده و تعدادی خودروی پراید با قیمت ده میلیون تومان در اختیار برخی از همکاران ما قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی الیگودرز در پاسخ به این سوال که در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی اصولا چه مواردی لحاظ نمی‌شود که همواره جامعه پزشکی از تعرفه‌های اعلامی ناراضی است ادامه داد: آن‌چه که به فراموشی سپرده شده، حقیقت است. برخی دستگاه‌های پزشکی تا ده برابر قیمت قبلی خود افزایش یافته‌اند، هزینه تعمیر و یا نگهداری یک سال برخی دستگاه‌ها از قیمت کل خرید آن بیشتر شده است. مگر می شود این حقایق را کتمان کرد و با افزایش چند درصدی تعرفه به فعالیت ادامه داد؟، پزشک هم انسان است و حق دارد زندگی آبرومندانه برای خود و خانواده اش مهیا نماید. وقتی در بین تیغه‌های گرانی از یک سو و تعرفه پایین از سوی دیگر قرار گرفت؛ ترجیح می‌دهد یا به کار دیگری مشغول شود و یا مهاجرت نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گودرزی در پایان گفت: با چنین روندی شرایط بسیار بدی برای آینده نظام سلامت پیش‌بینی می‌شود، میزان مهاجرت پزشکان موردی نیست و همگانی شده است. مراکز درمانی قدرت تاب آوری در مقابل افزایش هزینه های روزانه را از دست داده اند، لذا با این روند سقوط سیستم درمان قطعی بوده و چوب این سقوط را در نهایت مردم بینوا خواهند خورد، امیدوارم برای یک بار که شده مسئولین به نظرات کارشناسانه و دل‌سوزانه نظام پزشکی توجه نموده و حقیقت جامعه را در خصوص تعرفه های پزشکی با محاسبه هزینه های واقعی بپذیرند. در این سطح از شفافیت هم سیستم درمان پویاتر شده و رشد خواهد کرد و هم مردم از خدمات آن بهره بیشتری خواهند برد.

پایان پیام/

مطالب مشابه