چرا تعرفه‌ خدمات درمانی با دستمزد (حقوق) متفاوت است؟
در محاسبه‌ درآمد مشاغل، ابتدا کلیه‌ هزینه‌های شغلی از مجموع دریافتی (درآمد ناخالص) کسر می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، درآمد خالص یا سود خواهد بود که این سود قابل مقایسه با دستمزد و درآمد واقعی و مثل حقوق کارگری یا کارمندی است!

لذا مقایسه‌ تعرفه‌ خدمات پزشکی، قبل از کسر هزینه‌های شغلی با حقوق، نه اشتباه گویندگان، بلکه مردم‌فریبی (پوپولیسم) واضح است.

بر اساس آمار، نرخ تورم ملزومات پزشکی (هزینه‌های شغلی خدمات درمانی) به واسطه‌ حذف ارز دولتی از تورم عمومی بالاتر است.

حتی بدون در نظر گرفتن میزان تورم در هزینه‌های شغلی مختلف، تعرفه‌ی خدمات درمانی تنها با تعرفه‌ سایر خدمات (و نه با حقوق و دستمزد) قابل قباس است.

و یک معما:

با توجه به خبر زیر حداقل افزایش تعرفه‌ خدمات درمانی چقدر باید باشد؟!!!

‏سازمان تاکسیرانی تهران:

حداکثر افزایش نرخ کرایه تاکسی بر اساس مصوبه شورای شهر تهران ۶۰ درصد است.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه