پرونده پزشک متهم به خودداری از پذیرش بانوی محجبه، به هیات انتظامی ارجاع شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پدرام پاک آیین در این خصوص گفت: همچنین این ادعا که اختلاف با بیمار بر سر نوبت دهی بوده و استنکاف از پذیرش صورت نگرفته، در هیأت انتظامی رسیدگی خواهد شد.  

به گزارش وبدا وی در پایان افزود: اگر در جریان رسیدگی انتظامی، تخلف این پزشک مبنی بر خودداری از پذیرش بیمار اثبات شود، ضمانت اجرای قانونی خاص خود را خواهد داشت. همچنین اگر اقدام وی  با یکی از عناوین مجرمانه تطبیق یابد، پرونده به مرجع ذیصلاح قضایی ارسال می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه