مطب پزشک متهم به خودداری از پذیرش بانوی محجبه پلمب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پدارم پاک آئین گفت: مطب پزشک متهم به خودداری از پذیرش بانوی محجبه پلمب شد.

سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: مطب پزشک عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که گفته می شود از پذیرش بانوی محجبه ‌خودداری کرده، پلمب شد و پرونده وی رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی ارجاع گردید.

به گزارش فارس وی در پایان افزود: اگر در جریان رسیدگی انتظامی، تخلف این پزشک مبنی بر خودداری از پذیرش اثبات شود، ضمانت اجرای قانونی خاص خود را خواهد داشت. همچنین اگر اقدام وی با یکی از عناوین مجرمانه تطبیق یابد، پرونده به مرجع ذیصلاح قضایی ارسال می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه