توضیحات دکتر مسائلی درباره روند برون سپاری مدیریت IT صندوق و چند موضوع دیگر
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، مشروح موضوعات مطرح‌شده در این نشست است.

سوال: موضوع برون‌سپاری بخشIT  صندوق به آقای ارجمندی ابهاماتی وجود دارد. لطفا در این باره توضیح بدهید.
 
دکتر مسائلی: در رابطه با آقای ارجمندی مسئول IT صندوق، ما کاری را بر خلاف قانون انجام ندادیم. آقای ارجمندی کارت پایان خدمت نداشتند و قبل از ما هم در صندوق فعالیت می‌کردند. ازجمله کارهایی که ما در صندوق انجام دادیم، برقراری کمیته انضباطی بود. یکی از بهانه‌های کارمندان رسمی این بود که چون ما رسمی شدیم، شما نمی توانید کاری بکنید. اما ما کمیته انضباطی را در صندوق تشکیل دادیم و این آقا هم عضو آن کمیته انضباطی بود. ما برای افرادی کمیته انضباطی برگزار و رای صادر کردیم. آنها هم در مقابل گفتند که ایشان کارت پایان خدمت ندارد و نباید او را به کارگیری کرد. این در حالی است که تمام سامانه‌ها، نرم‌افزارها و IT ما که آنلاین شده، توسط ایشان صورت گرفته است. 
ما آیین نامه مالیاتی هم نوشته بودیم و گفتیم با توجه به اینکه ایشان کارت پایان خدمت ندارد، نباید به کارگیری صورت گیرد و در ادامه موضوع برون سپاری را انجام دادیم. اولین آگهی را منتشر کردیم و در سایت صندوق هم بخش برون سپاری را اعلام کردیم. چون آخر سال بود کسی مراجعه نکرد و لذا دوباره آن را تجدید کردیم. آگهی دوم را انتشار دادیم و آقای ارجمندی هم به عنوان شخصیت حقوقی در مناقصه شرکت کرد. ما چه باید می کردیم؟ 
تصور کنید آقای ارجمندی با شرکت خودش که آن را به ثبت رسانده در مناقصه شرکت می کرد و عددی را بالاتر از رقبا می زد. آن موقع هم ایشان برنده مناقصه می شد؟
 

سوال: این اقدام شما به نوعی دور زدن شرایط قانونی است و لازم بود پیش از هر کاری با همکاران حقوقی هماهنگ می کردید. به هر حال ایشان ماهیتا اجازه ورود به این سیستم را ندارد. در حال حاضر این شائبه به وجود آمده که ایشان براساس یک تبانی آمده است، در حالی که بازرس تاکید کرده بوده که نباید با ایشان قرارداد ببندید. 

دکتر مسائلی: ما با شخص ایشان قرارداد نبستیم و برگه استعلام داریم.


سوال: خود آن شرکت هم غیرقانونی است. در خود آن برگه هم نوشته که صدور این برگه مجوزی برای انجام کار توسط این شرکت نیست. 
 
دکتر مسائلی: به کارگیری ایشان مجوز نمی‌خواهد، چون ایشان فرد حقوقی شده است. 


سوال: حرف من این است که شما که این همه زحمت کشیدید، این اتفاق یک لکه سیاه در عملکرد شما ایجاد می کند. ایشان در شرکتی هست که آن شرکت ماهیتا نباید با سازمان قرارداد ببندد و دلیل حقوقی دارد. گلایه این است که بازرس هم گفته با ایشان نبندید.

دکتر مسائلی: ما با ایشان قرارداد نبستیم. 


سوال: اما این دور زدن قانون است. 
 
دکتر مسائلی: چه دوری زدیم؟


سوال: شما به عنوان نماینده سازمان موظف هستید ته و توی شرکتی که با آن قرارداد می بندید را در بیاورد. ایشان سهامدار شرکت است و چون کارت پایان خدمت ندارد، نمی تواند شرکتی داشته باشد.

دکتر مسائلی: اولا که ایشان از قبل از سال ۹۸ در اینجا بوده است. در سال ۹۸ بازرس کجا بوده است؟ لذا این برخوردها از بغض معاویه است. کجای کار من ایراد داشته است؟ ما با شرکت قرارداد داریم و نه با شخص. اگر شرکتی ثبت شده است که شما نسبت به آن انتقاد دارید، این مساله را نباید به ما انتقاد کنید، بلکه باید به اداره ثبت شرکت‌ها انتقاد کنید. آیا کسی که کارت پایان خدمت ندارد، نمی تواند شرکت ثبت کند؟ می فرمایید شائبه تبانی دارد. اگر کسی دیگری آمده بود و قیمتی کمتر از ایشان زده بود، ما با آقای ارجمندی کار می‌کردیم؟
در مرحله اول آگهی، کسی شرکت نکرد. مرحله دوم هم که ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است و مجمع مشخص کرده که آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شود. آنجا گفته تا 29 فردوردین فرصت هست و 29 فرودین پاکت ها رسیده است و ۳ شرکت، شرکت کرده بودند.


سوال: در آگهی تاسیس آمده که ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست.

دکتر مسائلی: انجام این کار نیاز به پروانه ندارد و قانون هم همین را می گوید.
 

سوال: شرکت چه زمانی تاسیس شده است؟ 

دکتر مسائلی: همین این اواخر. من اگر می خواستم ایشان برود، می گفتم که برود. اما با رفتن ایشان تمام سامانه ها، کارها و فرایندها دچار اختلال می شود. 
 

سوال: به هر حال ایشان اجازه تعامل با یک سازمان عمومی را ندارد. توصیه من این است که همین الان دستور دهید که این مناقصه لغو شود.
 
دکتر مسائلی: کار من ایرادی ندارد که مناقصه باطل شود. مسیر من ایراد ندارد. چه کسی گفته چون ایشان کارت پایان خدمت ندارد، نمی تواند کار کند؟ من اقرار دارم که ایشان کارت پایان خدمت ندارد. اما با شخصیت حقوقی سروکار داریم و نه حقیقی. 


سوال: کار شما هیچ ایرادی هم که نداشته باشد، از منظر یک انسان بیرونی خوشایند نیست. بهتر بود این کار انجام نمی شد. 

دکتر مسائلی: یعنی آقای ارجمندی می رفت و کار تمام می شد؟


سوال: من نمی توانم بپذیرم که در این مملکت اگر یک نفر نباشد، کار انجام نشود. شما بر این باور هستید که اگر آقای ارجمندی نتواند ادامه دهد، شما رها می کنید و می روید؟
 
دکتر مسائلی: به هر حال این ظرفیت تکرار نشدنی است و ما نیاز به کمک رسانه داریم. من روز اول که می خواستم مسئولیت قبول کنم، از وکیل سوال کردم که من استاد دانشگاه هستم، آیا اگر مسئولیت جدید بپذیرم، مشکلی دارد؟ گفت خیر. 


سوال: سوال بعدی و ابهام بعدی در خصوص اجاره ساختمان میرداماد است. در این خصوص چه توضیحی دارید؟

دکتر مسائلی: زمانی که من آمدم، یک ساختمان بود که دستور رئیس کل این بود که آن را به سرعت تمام کنید. قبلا شورای شهر مصوب کرده بود که به نظام پزشکی واگذار شود. ما در آن لحظه 33 میلیارد تومان به تاریخ هفتم تیر همان سال بابت تملک ساختمان چک داشتیم و چک بعدی آن نیز سال آینده در همان تاریخ و به همان مبلغ بود. بنابراین یک استرس زیاد داشتیم که هر چه زودتر ساختمان تکمیل شود و بتوانیم اجاره دهیم و چک را پرداخت کنیم. درواقع می خواستند آن را پس بگیرند که خوشبختانه دوباره زنده شد و توانستیم آن را با قیمت مناسب اجاره دهیم.


در ابتدای این نشست، دکتر مسائلی توضیحاتی درباره عملکرد صندوق تعاون و رفاه در دوره مسئولیت خود ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

بنده در دو سال گذشته که در صندوق بودم، راه زیادی را آمدم و در طول این مدت، بعضی از موارد را ضرورت نمی دیدم که اطلاع رسانی کنم. قریب به 40 جلسه صندوق برگزار شده است و از زمانی که در معاونت توسعه هم آمدم، جلساتی را به شکل مرتب برگزار کردیم. بنابراین همه همکاران چه در سازمان و چه صندوق یک کار بسیار متراکم و سنگین را انجام دادیم. در ابتدا شاید که به منزله یک تیم نبودیم، اما در حال حاضر مانند یک تیم هستیم که به دنبال نام یا تیزر تبلیغاتی نیستیم. در سازمان و در صندوق به همراه همکاران یک کار شبانه روزی را انجام می دهیم و سعی می کنیم که بی منت و بی سروصدا برای جامعه پزشکی کار کنیم.

اگر خودم بخواهم قضاوت کنم، فکر می کنم که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم اما راه زیادی آمدیم. تمام تلاش من این است که خیلی به گذشته برنگردم مگر در حدی که ضرورت بوده است. سعی کردم که تا حد امکان به سمت شفافیت، تقویت کنترل های داخلی، دقیق و قابل رهگیری کردن فرایندها اقدام کنم. امروز صندوق تعاون و رفاه راه خیلی زیادی آمده است. اداره تسهیلات ما آیین نامه ای نداشت و برای آن آیین نامه نوشته و چندین جلسه در هیات مدیره راجع به آن بحث شد. آیین نامه تسهیلات چارچوب مشخصی نداشت. امروز افتخار ماست که دکتر دانش جعفری رئیس هات مدیره ماست. تیم هیات مدیره ما بعد از اینکه آیین نامه تسهیلات نوشته شد، آن را به عنوان مقررات عمومی کشور در سایت روزنامه رسمی منتشر کرد. 

در سال 1402 اداره کل تسهیلات صندوق تعاون و رفاه حدود 280 میلیارد تومان تسهیلات بدون انجام تشریفات فامیلی و آشنا بازی ارائه کرده است. تمام فرایندهای ما آنلاین شده است. اساسا سایتی وجود نداشت و کار طراحی سایت از سوی مسئول IT سازمان انجام گرفته، بدون اینکه پولی هزینه کنیم. 

ما موضوع وصول مطالبات را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم و پرونده های قریب به 200 نفر از افرادی که وام گرفته و پس نداده بودند را پیگیری کردیم. با رعایت احترام و ادب با آنها تماس گرفتیم و به آنها پیامک دادیم. به آنها نامه  نوشتیم و بعد اظهارنامه فرستادیم. خیلی از آنها پرداخت کردند و افرادی هم وام خود را پرداخت نکردند. 

در سال 1401 که صندوق را تحویل گرفتم، مبلغ 12 میلیارد و 600 میلیون تومان معوقات ما بوده است. استحضار دارید که به سه قسط به بالا معوق می گوییم. همین امروز گزارش گرفتیم که این مبلغ به پنج میلیارد و 620 میلیون تومان رسیده است.

توجه داشته باشید که معوقات هیچ وقت از بین نمی رود و هنر این است که آن را به نرم خود برسانیم و کمتر کنیم. 
در بحث وصول مطالبات بسیار جدی بودیم و 200 پرونده بدون اغماض در مراجع قضایی مطرح کردیم. مبلغی که فقط از محل دعواهای مراجع قضایی و شکایات رسیده، یک میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است. بحث دیگر تلفیق حساب های اداره تسهیلات با حساب های صندوق بود که این هم یک موضوع بسیار مهم بود. 

بحث مالیات واحد وام یکی از نگرانی ها بود که ممکن بود بحث پولشویی در آن مطرح شود اما امروز دیگر تمام شده است. آیین نامه ما منتشر شده و ماشین حساب آن برخط است. نرم افزار کوثر آن آنلاین است و همه می توانند آنلاین حساب باز کرده و قسط پرداخت کنند. ما هیچ منتی بر هیچ کس نداریم. همکار ما شب تا صبح در اورژانس بیدار است. در سال گذشته 285 میلیارد تومان وام دادیم. جامعه پزشکی علی رغم تخریب ها و بی اخلاقی ها و ... که ما آنها را جواب ندادیم، با زحمت پول در می آورد و اینجا می گذارد. در کل 20 سال گذشته هزار میلیارد تومان وام دادیم و فقط در یک سال گذشته 285 میلیارد تومان وام پرداخت کردیم. البته حتی به یک نفر هم وام ضروری و بدون سپرده ندادیم. درواقع از 30 تیر 1402 که خودمان به مجمع پیشنهاد دادیم تصویب دادیم که هیچ دستوری برای وام ضروری نداریم، حتی یک مورد هم این اتفاق رخ نداده است. این در حالی است که تعداد وام های ضروری در 20 سال گذشته 1648 مورد بوده است. 

برخی منتقدان مطرح می کنند که مسائلی دو شغله و چند شغله است. در یک جا مدیر عامل، یک جا معاون توسعه، یک جا مدیر کل منابع انسانی، یک جا مدیر کل بودجه و مالی و ... است، در حالی که حقوق تمام اینها حذف شده است. 

یکی از ظرفیت هایی که ایجاد شد این بود که برای اولین بار در تاریخ نظام پزشکی، حساب های فیمابین صندوق رفاه و نظام پزشکی صفر شد. تمام موضوعاتی که با نظام پزشکی داشتیم، با کار بسیار متراکمی که انجام شد، صورت های متغایر خارج شد. ظرفیت خوب دیگر این بود که در تمام حساب های فیمابین سازمان نظام پزشکی و نظام تهران بزرگ هم صورت های مغایرت احصا شد و حساب های فیمابین آنها هم صفر شد.

از ظرفیت باز کردن حساب سازمان در بانک های دیگر هم استفاده کردیم. کمااینکه یکی از فعالیت های ما مدیریت وجوه است. یکی از کارهای خوبی که در گذشته انجام شده و الان مدیریت وجوه ما بسیار هوشمندانه است. به این ترتیب که وجوهی را که نزد ما قرار می گیرد، در صندوق و سازمان مسدود و از آن سود غیرعملیاتی احصا می کنیم و کارهای عملیاتی انجام می دهیم که جزء درآمدهای ما محسوب می شود و در صندوق راجع به سود آن برنامه ریزی می شود. برای اولین بار در صندوق تعاون و رفاه بودجه صندوق نوشته شد و به تایید رسید. اساسا صندوق بودجه نداشت و امسال دومین سالی است که بودجه آن به تایید مجمع رسید.

تمام حساب های سنوات گذشته صندوق تعاون و رفاه پیگیری و وصول مطالبات شد. دادخواست های متعدد و اظهارنامه رفت و ... تمام وصول مطالبات انجام شد. برخی هم شامل مطالبات سوخت شده در سنوات گذشته بود که تعیین تکلیف شد.

بحث مالیات از کارهای بزرگ صندوق است. کمااینکه فعالیت های مربوط به مالیات صندوق تعاون و رفاه قبل از ما انجام نمی شده و پرونده های مالیاتی صندوق از سال 96 باز بود، اما امروز کل پرونده های مالیاتی صندوق بسته شد. 

مالیات عملکرد سال 1401، قریب به 237 میلیون تومان تشخیص داده شد که از محل آن 110 میلیون تومان معافیت گرفتیم. بدهی مالیاتی و ارزش افزوده 8 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده که 7 میلیارد تومان تخفیف گرفتیم. تمام پرونده های مالیاتی تا پایان سال 1401 بسته شده است. این در حالی است که در گذشته مستندات ما ضعیف بود و نمی توانستیم از مالیات دفاع کنیم. 

بحث پایان کار ساختمان نظام پزشکی را داشتیم که درست شد و در آخرین مراحل اخذ پایان کار هستیم و استاندارد آسانسور و آتش نشانی ساختمان انجام شده است.

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.